Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 20 Statuta Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front", u postupku utvrđivanja cena zdravstvenih usluga koje ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa odredbama čl. 20 Odluke o sadržini i obimu zdravstvene zaštite (Sl. glasnik RS, br. 44/99), Upravni odbor je dana 27.02.2004. i 18.11.2004. i 19.05.2005. godine, doneo odluku kojom su utvrđene cene zdravstvenih usluga za lečenje neosiguranih lica, lica bez uputa, lica koje se leče na sopstveni zahtev, kao i stranih državljana.

Cenovnik možete preuzeti ovde