Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Dr Đurđica Ćećez

Specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije Telefon:
+381 11 2068 392
e-mail: cecez.djuridjica@gakfront.org