Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Dr Lenka Kostovska Mićević

Specijalista transfuziolog Telefon:
+381 11 2068-219, +381 11 2068-323
e-mail: kostovska.lenka@gakfront.org

Opšti podaci      Rođena 1953 godine, Pehčevo (Republika Makedonija)

Obrazovanje

1986   - Specijalizacija iz transfuziologije Medicinski fakultet u Beogradu

1980   - Medicinski fakultet  u Beogradu

Radno iskustvo

2009 –  Šef Kabineta za transfuziju krvi GAK“ Narodni front“, Beograd

1996 –  Načelnik Odeljenja transfuzije krvi GAK „Narodni front“ Beograd

1986 –  Lekar  specijalista transfuziolog u Službi za transfuziju krvi ZC Bor

1982 –  Lekar opšte prakse ZC Bor

Učesnik na stručnim sastancima, kongresima i simpozijumima transfuziologa Srbije,GAS GAN             

Članstva

Udruženje transfuziologa Srbije

Udruženje za hemostazu i trombozu Srbije

SLD - Srpsko lekarsko društvo:

          - Sekcija za transfuziologiju,

          - Ginekološko-akušerska sekcija

LKS - Lekarska komora Srbije