Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Dr sci med. Ivana Joksić

Specijalista pedijatrije, Odeljenje dnevne bolnice visokorizičnih trudnoća Telefon:
+381 11 2068 315
e-mail: joksic.ivana@gakfront.org

Dr Ivana Joksić rođena je 23.11.1980. godine u Beogradu.

Školske 1999/2000 godine upisala se na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2005. godine (prosečna ocena 9,91). Poslediplomske akademske specijalističke studije, oblastendokrinologija, upisala je školske 2005/2006 godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Akademski specijalistički rad pod naslovom “Uloga šaperona u onkogenezi” odbranila je 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Funkcionalna i strukturna dinamika telomera u odgovoru na jonizujuće zračenje i alkilirajuće agense kod pacijenta sa sindromom aplazije kostne srži” odbranila je 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Školske 2009/2010 godine upisala je specijalizaciju iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu, a specijalistički ispit je položila 2013. godine. Na Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front” Ivana Joksić je zaposlena od 2007. godine.

Do sada je bila učesnik na brojnim domaćim i međunarodnim projektima ( “Serbian smoking cessation trial”; Impact of agents with potential use in functional foods on biomarkers for induction of age related diseases” FUNCFOOD-7th Framework Program (FP7);“Fanconi anemia FANCD2: first molecular caraterisation; “Molekularni mehanizam i radiosenzitivnosti humanog genoma”). Od 2010. Godine angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije  “Radiosenzitivnost humanog genoma”.

Deo stručnog usavršanja obavila je na Institutu za humanu genetiku i antropologiju, (Jena, Nemačka) u laboratoriji za molekularnu citogenetiku kod Prof. Dr Tomasa Lira. Dobitnik je nagrade Evropskog udruženja za mutagenezu 2009. godine (“Young scientist travel award”). Član je međunarodnih i domaćih stručnih organizacija (Srpsko lekarsko društvo, Društvo genetičara Srbije, European Enviromental Mutagen society, European Citogenetiscist Association, European Society of Human Genetics).

Govori engleski i španski jezik.