Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Mr sci. ph spec. Svetlana Ristić

Magistar farmacije, Odeljenje kliničke apoteke Telefon:
+381 11 2068 241
e-mail: ristic.svetlana@gakfront.org

Mesto rođenja
G A K “Narodni front”, Beograd.
Obrazovanje
• Osnovna škola “Ljuba Nenadović” u Beogradu – Vukova diploma
• VIII (III) beogradska Gimnazija, 1988
• North Penn High School, Philadephia, Pennsylvania, USA, 1988/89
• Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, (prosek 8,82), 1997
• Državni ispit, 1998
• The Robert Gordon University, Scotland, UK, Postgraduate Diploma in Clinical pharmacy, 2003-2005
• Specijalizacija- Farmakoekonomija i farm. legislativa, Farmaceutski fakultet u Beogradu, 2004-2005
• Magistrirala na Robert Gordon Univerzitetu, Scotland, UK, (M.Sc in Clinical pharmacy), 2003-2007
• Specijalizacija- Farmakoinformatika, Farmakologija, Farmaceutski fakultet u Beogradu, 2006-2009
Profesionalan rad
• Predavač na Farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti, Modul- Plućne bolesti
• Simultani prevodilac na akademskoj specijalizaciji- Farmakoekonomija sa farm. legislativom, sa predavačem po pozivu (Prof G. Petrov i Prof.I.Genov)
• Akreditovani Moderator pri Farmaceutskoj Komori R Srbije
• Akreditovani saradnik na stručnim skupovima: Simpozijum Vrnjačka banja- 2005, Susreti studenata medicine i farmacije- 2006, Simpozijum Farmakologa- 2010
• Usmena prezentacija na Kongresu Farmaceuta 2006 - ( Uticaj kliničkih protokola na ukupnu potrošnju antibiotika u GAK “ Narodni front”), 2010 - ( Primena protokola na odeljenju carskih rezova)
• Usmena prezentacija na Ginekološko-akušerskoj nedelji 2010-2013 GAS
• Predavač na farmaceutskim susretima apotekara - SPAS, 2010, 2011, 2012
• Autor virtuelne škole Farmacutske Komore R Srbije za kontinuiranu edukaciju “Hipertenzija”, (Prof Savić, Mr sci Ristić), 2009
• Autor virtuelne škole Farmacutske Komore R Srbije za kontinuiranu edukaciju „Kardiovaskularni lekovi u trudnoći”, (Prof Savić, Mr sci Ristić), 2011
• Autor Modula za respiratorne bolesti na Farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti ( Bronhijalna astma i Hronična opstruktivna bolest pluća COPD ), na engleskom jeziku
• Aktivno znanje engleskog i ruskog, služi se francuskim, nemačkim, italijanskim
• Član Radne grupe Zdravstvenog Saveta Ministarstva Zdravlja (2009-2014)