Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr Branka Nikolić

Pomoćnik direktora za nastavnu i naučno obrazovnu delatnost, Načelnik Odeljenja ginekologije Telefon:
+381 11 2068 345
e-mail: nikolic.branka@gakfront.org

Obrazovanje:

1991  Doktorat » Značaj rane prenatlne ultrasonografske detekcije patoanatomskih promena centralnog nervnog sistema ploda radi ranog stava i tretmana u trudnoći« Medicinski fakultet ,Univerzitet u Beogradu,

1986 Magistarski rad » Stanje ploda na rođenju  u ranom neonatalnom periodu i godinu dana po rođenju kod dece rođene vakuum ekstraktorom, Univerzitet u Beogradu

1988 - specijalista ginekologije i akušerstva  GAK »Narodni front« u Beogradu

1975-1981  Medicinski fakultet u Beogradu

Stipendije:

1986  Visiting doctor, King's College Hospital School of Medicine and Dentistry London – stipendista Republičke fondacije za nauku

2000  Visiting doctor, King's College Hospital School of Medicine and Dentistry London, Fetal Medicine Foundation

Kretanje u službi:

Od 2012.-  Redovni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo GAK »Narodni front«, Medicinski fakultet,Univerzitet u Beogradu

Od 2003. - Zamenik šefa katedre za postdiplomsku nastavu na Katedri za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet ,Univerzitet u Beogradu

Načelnik odeljenja ginekologije GAK »Narodni front«

Pomoćnik direktora za nastavu i naučno obrazovnu delatnost

2017.- Redovni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinski fakultet  Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu

2017.- Redovni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet Banja Luka RS

2001-2005. Predsednik UO Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska, Selters i Vrmac ; Beograd-Mladenovac Prčanj (CG)

1984-1988  - specijalizacija iz ginekologije i akušerstva GAK »Narodni front« u Beogradu , Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd

Stručna aktivnost i članstva:

*Autor i koautor  172 stručno naučna rada

* Monografije, udžbenici, praktikumi:

1. Nikolić B (ed.) i sar. Konzervativni tretman  u ginekologiji i akušerstvu. Udžbenik za postdiplomsku nastavu, Beograd: Grafiprof; 1998

2. Branka Nikolić poglavlja u Urološka  ginekologija. Urološki poremećaji u menopauzi i postmenopauzi Hadži Đokić J i saradnici Bor: DSIR Bakar Bor; 2000. god.

1.Petković S (ed.). Ginekologija. Beograd: Elit Medica; 2004.

3. Nikolić B. Benigne bolesti vulve. Benigne promene vagine U: Petković S (ed.). Ginekologija. Beograd: Elit Medica; 2004. 386-389.389-390

*član Uređivakog odbora  časopisa Vojnosanitetski pregled (Medline)

*član Uređivakog odbora  časopisa Sanamed

*recenzent  International Journal of Gynecological Cancer  ( Current Content)

*recenzent Central European Journal of Medicine

*recenzent naučnog časopisa Cancer Therapy

*recenzent  Central European Journal of Medicine  ( Current Content)

*recenzent časopisa Vojnosanitetski pregled ( MEDLINE)

*recenzent  časopisa  Srpski arhiv  ( Medline)

 

2011. Ekspert evaluator: Framework ERA.NET RUS a Pilot Joint Call onInnovation  

Predsednik Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska od 2001-2005

*   External Expert EU  Bruxelles for Open Call for Shared Cost, Demonstration, Thematic Network and Concerted Action proposals in the field of Support for Research Infrastructures'Quality of Life and Management of Living Resources

 The Fifth Framework   Branka Nikolic  EX 2002B013750   ( 1998 –2002)

 The Sixth Framework   Branka Nikolic EX 2002-2006

(U Briselu  učestvovala  kao ekspert evaluator  i izvestilac u  konkursu 34 projekta vrednosti 16,7 miliona EUR)

*  Član radne grupe ENWISE (Enlarge Woman in Science )  EU Commission Bruxelles (  delegat na Konferenciji  ENWISE  2003   u Budimpešti /delegat na Konferenciji ENWISE   2004   u Tallin –Estonia / delegat na Konferenciji ENWISE    2006- Beč

*   Delegat  European Commission  na Konferenciji  Human Genetic  Testing 2004    Pariz  

*Evaluator projekata za zdravstvo  INTAS  programa za projekte  bivših Sovjetskih republika – Brisel  2004-2008

* Evaluator projekata za zdravstvo  SEE-ERA.NET  programa za projekte  bivših Sovjetskih republika – Brisel  2007.

*Evaluator projekata za zdravstvo  ERA.NET  programa za projekte  bivših Sovjetskih republika – Brisel  2012.

Član  Euroscience ID  ES02441 od 2005 godine

Član ESGO –Evropskog udruženja ginekološke onkologije

Ginekološko akušerska sekcija  Srpskog lekarskog društva  ( član od 1983  , član predsedništva u dva mandata),

Podpredsednik i jedan od osnivača  Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu do 2008.

Član  Naučnog odbora  časopisa  Jugoslavica endocrinologica

Predmeti edukacije:

Rukovodilac Škole za unapredjenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice u Centru za KME-Medicinski fakultet Beograd ( 2004 i 2005  održano 11  edukativnih seminara

*Predavač na Katedri za opštu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu

*Predavač po pozivu :«Kurt Semm«-Hrvatski poslediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije 2016 . 2017.

* Predavač po pozivu u plenarnoj sesiji  7th World Congress on Controversies in Obstetrics,Gynecology and Infertility  -Atina  2005/ Frontiers in Cancer Therapy-8th International Symposium on Cancer Drug and Gene Therapy -Crete 2005

Predavač u Školi ultrazvuka GAK »Narodni front/ Internacionalnoj školi UZ Ian Donnald i Jugoslovenskoj školi ultrazvuka

Oblasti istraživanja: Ginekologija:Maligne gestacijske trofoblastne bolesti,  ginekološka endokrinologija,  inflamacije gornjeg genitalnog trakta,  Doppler ultrasonografija u patološkim ginekološkim stanjima, minimalno invazivna hirurgija u dijagnostii i lečenju u ginekologiji

Projekti :

1.  Projekat  175082  Noninvasive and invasive diagnostics and percutaneous treatment of bifurcation lesions  Ministarstva za nauku I tehnološki razvoj Srbije  2011-

2. Projekat 41021  Cellular and molecular pathogenetic mehanisms of reproduction disorders and genital organ diseases in prevention, diagnosis and therapy, subproject Treatement of antenatal hydronephrosis   Ministarstva za nauku I tehnološki razvoj Srbije 2011-

3. RANDOMIZED PHASE III  STUDY  OF    LIPOPLATIN+ PACLITAXEL versus  CISPLATIN + PACITAXEL      AS FRONT LINE TREATMENT OF ADVANCED EPITHELIAL OVARIAN CANCER  (EOC) Tenni Boulikas, Branka Nikolic ( Principal Investigator)(Grcka, Svajcarska, Nemacka , USA ( Harvard)  ,Srbija I Crna Gora) 2005-

4. Projekat 145074  Citološka, imunohistohemijska i klinička istraživanja vaskularnog remodelovanja u bolestima krvnih sudova i angiogenezi  Projekat Republickog ministarstva  za  nauku  2006-2010

5. Projekat 1-333 IMUNOHISTOHEMIJSKE  KARAKTERISTIKE  U OBOLJENJIMA KRVNIH SUDOVA  Projekat Republickog ministarstva  za  nauku  2002-2005

6. SAVREMENE MOGUĆNOSTI RANE  DETEKCIJE  KARCINOMA JAJNIKA  PRIMENOM KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJE  Savezno ministarstvo za nauku i tehnologiju   Branka Nikolić  saradnik, TSI  72       1995-1999

7. DEVELOPMENT OF THE CATECHOLAMINE  INNERVATIONS IN THE BRAIN OF HUMAN EMBRIOS AND FETUSES      USA Department  of Health and Human Service   , INSERM   -FRANCE, Institut za biološka istraživanja » Siniša Stanković« GAK » Narodni front«  Branka Nikolić saradnik  1989-1992

8. DEVELOPMENT OF  THALAMOCORTICAL  RELATIONSHIP IN  MAN USA  Department   of health and Human services , Public Health Service  , Institut za biološka istraživanja »Siniša Stanković«  , GAK » Narodni front« Branka Nikolić  saradnik   1990-1993

 9. PERINATALNO PORIJEKLO OŠTEĆENJA CEREBRALNIH  FUNKCIJA-  NEUROBIOLOŠKI PRISTUP,   Medjurepublički projekat SRB iHRInstitut za anatomska istraživanja Zagreb Prof. I Kostović, Institut za biološka istraživanja»Siniša Stanković«  Prof Nada Zečević  Beograd, GAK » Narodni front« Beograd Branka Nikolić saradnik  1988- 1992