Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr Amira Egić

Načelnik Odeljenja dnevne bolnice visokorizičnih trudnoća Telefon:
+381 11 2068 406

Rođena 22.02.1957. godine u Sinju, Hrvatska.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1975. godine, a diplomirala 23.02.1981. godine s prosečnom ocenom 8,93.

Kao klinički lekar. 1983. godine primljena u stalni radni odnos na GAK "Narodni front"

Po završenoj specijalizaciji 1997. godine postala šef Odseka akutne patologije, a 2001. šef Odseka intenzivne kontrole i terapije ugrožene trudnoće Odeljenja visokorizičnih trudnoća.

2003. godine postala jedan od glavnih dežurnih lekara Klinike.

U zvanje asistenta izabrana je prvi put 1998. godine, a ponovo izabrana 2002. godine. Datum poslednjeg izbora 21. 11. 2002. godine. Od 2009. godine u zvanju docenta.

1988. godine položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva s odličnom ocenom.

1988. godine odbranila magistarski rad "Značaj sonografske evaluacije pojedinih parametara u proceni zrelosti fetoplacentne jedinice fizioloških trudnoća" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor prof. dr A. Marković, a članovi komisije: prof. dr J. Simonović, prof. dr N. Simin, prof. dr B. Lazarević, prof. dr S. Bila i mentor)

1993. godine odbranila doktorsku tezu "Ispitivanje fetoplacentnog protoka color Doppler ultrasonografijom u blizanačkoj trudnoći" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor prof. dr R. Jovanović, a članovi komisije: prof. dr M. Cvetković, prof. dr A. Marković i mentor)

1988. bila na stručnom usavršavanju u Zagrebu u bolnici "Dr J. Kajfeš" iz oblasti Doppler ultrasonografija (2 meseca).

1989. godine provela dva meseca u Strasbourg-u (Francuska), oblast: ultrazvuk i IVF, u Service gynecologie obstetrique CMCO.

1994. do 1995. godine provela u Dubai Hospital, Dubai, UAE preko Republičkog zavoda za međunarodnu kulturnu, tehničku, prosvetnu i naučnu saradnju.

Govori engleski, francuski, a služi se italijanskim jezikom.

Poznaje rad na računaru (završila program automatske obrade podataka na Institutu za internacionalni menadžment 1991.godine).