Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Doc. dr sci. med. Aleksandar Jurišić

Načelnik Odeljenja preoperativne pripreme Telefon:
+381 11 2068 321 
e-mail: jurisic.aleksandar@gakfront.org

 • Lični podaci

Datum rođenja: 29. januar 1962.godine, Kraljevo, Republika Srbija

 • Obrazovanje 

1981/82 - 1987 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Studije završene u roku, 26. januara 1987, prosečna ocena u toku studija 8,50. 
Poslediplomske studije 1989/90 - 1994 Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu Grupa: Endokrinologija - Odbranjena magistarska teza 12. aprila 1994. pod nazivom: "Prognostička vrednost humanog horionskog gonadotropina kao indikatora funkcije trofoblasta u prvom trimestru trudnoće". 
Odbranjena doktorska disertacija 26.12.1996.godine pod nazivom: "Hemodinamska Doppler merenja u fetoplacentnoj jedinici i njihov značaj u kontroli trudnoće visokog rizika" Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. 
1990 - 1994 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- Specijalizacija Ginekologija i akušerstvo - Položen specijalistički ispit 06. aprila 1994. sa odličnom ocenom. 
Uža Specijalizacija 1999 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Onkologija. Položen usmeni ispit 19.06.2001. sa ocenom 9
U izradi rad "Dijagnostička vrednost preoperativne ultrazvučne analize morfologije i vaskularizacije tumora jajnika"

 • Profesionalno iskustvo 

1987 - 1988. Dom zdravlja Stari grad Beograd. Obavezan lekarski staž u trajanju od godinu dana. Položen stručni ispit za doktora medicine 24. marta 1988. 
1988 - 1989. Dom zdravlja Stari grad, RJ Medicina rada Beograd 
April 1989. - GAK "Narodni front" Beograd Zaposlen u stalnom radnom odnosu na Klinici. Nakon položenog specijalističkog ispita 1994. godine radi kao specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju za ultrazvuk. 
Od septembra 1997. šef odseka na Odeljenju za ultrazvuk. 
Od februara 1998. šef odseka za prevenciju maligniteta na Preoperativnom odeljenju. 
Od januara 2006. načelnik Preoperativnog odeljenja GAK "Narodni front". 
Jun 1998 - Asistent na Katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • Publikacije 

Autor i koautor u 156 naučnih i stručnih radova: 
16 Radova objavljenih u časopisima koji nisu indeksirani u Medline-u 
2 Rada objavljena u celosti u zbornicima međunarodnog skupa 
40 Radova objavljenih u celosti u zbornicima nacionalnog skupa 
61 Rad izvod u zbornicima međunarodnih skupova 
31 rad izvod u zbornicima nacionalnih skupova 
6 Poglavlja u knjigama

 • Nagrade, priznanja i stručno usavršavanje 

Zahvalnica Ginekološke sekcije SLD za doprinos u radu ginekološke sekcije SLD (1993. godine) 
Nagrada Akademik Berislav Berić - Ginekološke sekcije SLD za najbolji rad mladog autora saopštenog na XXXIX Ginekološko akušerskoj nedelji (1995. godine) 
Diploma Ginekološke sekcije SLD za doprinos radu Ginekološke sekcije SLD (1996. godine)
Diploma Srpskog lekarskog društva (1996. godine) 
Stipendista FIGO-a za učešće na XV Svetskom kongresu OB/GYN i stručno usavršavanje na OB/GYN Department University of Oulu, Finland (1997. godine)
24th February - 25th March 2003. Fellowship in Tokushukai Medical Corporation - in Shonan Kamakura General Hospital, Kamakura, Kanagawa, Japan,

 • Druge profesionalne aktivnosti
 • Predavač po pozivu u Jugoslovenskoj školi ultrazvuka od 1992. godine:
 • "Doppler i color Doppler ultrasonografija u opstetriciji"
 • "Osnove Dopler-a u opstetriciji"
 • "Primena Doppler-a u analizi uteroplacentne cirkulacije"
 • "Primena Doppler-a u dijagnozi ektopične trudnoće"
 • "Transvaginalna sonografija"
 • "Doppler i color Doppler u analizi patoloških promena na adneksama"
 • Predavač po pozivu na Global Congress on Gynecological Endoscopy Infertility and ART 2001.
 • Mentor i predavač u školi ultrazvuka Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu od 2003.
 • Predavač u Ian Donald Inter-university School of Medical Ultrasound 2004.
 • Predavač u školi za unapređenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • "Opšti i jedinstveni standardi u dijagnostici i tretmanu ginekoloških malignih oboljenja". 2004. godine
 • "Novi klinički standardi i protokoli u detekciji i tretmanu ginekoloških maligniteta". 2004. godine
 • "Karcinom ovarijuma, etiologija, patogeneza i skrining" 2004. godine
 • "Maligni tumori uterusa". 2004.godine
 • "Reproduktivno zdravlje i klinička dijagnostika 3D ultrazvukom infekcije genitalnih organa". 2004. godine
 • "Uloga ultrazvučne dijagnostike u praćenju promena na jajnicima i materici i determinisanju karaktera promena i mogućnosti i tipa lečenja". 2005. godine
 • "Postoperativne komplikacije nakon ginekoloških i akušerskih operacija". 2005. godine
 • "Doppler ultrasonografija u proceni efikasnosti terapije hipertenzije u trudnoći i procenti momenta završavanja porođaja". 2005. godine
 • 2006. godine. Predavač na simpozijumu Son-art program, Budimpešta
 • 2006. godine Predavač na simpozijumu Advanced tehnologies in ultrasound, Sofija
 • Član istraživačkog tima u pet naučno-istraživačkih projekata Saveznog ministarstva za nauku i Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije:
  • - TSI-139 "Intrauterusni zastoj u rastu ploda - savremeni pristup u antenatalnoj dijagnostici i terapiji"
  • - TSI-72 "Savremene mogućnosti rane detekcije karcinoma ovarijuma primenom color Doppler ultrasonografije"
  • - TSI-319 "Rana detekcija genetskih anomalija primenom color Doppler ultrasonografije i hormonskog skrininga"
  • - OSI-203 "Gljivične i parazitne oportunističke infekcije - ekologija, patogeneza, dijagnoza i terapija. Infektivni agensi u medicini"
  • - "Humane parazitske i gljivične infekcije" (republički projekat)
 • Članstva u medicinskim asocijacijama
 • Član Srpskog lekarskog društva (Ginekološke i Perinatološke sekcije SLD)
 • Sekretar Udruženja ginekologa-opstetričara Jugoslavije
 • Sekretar Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije
 • Sekretar Ginekološko-akušerske sekcije SLD
 • Sekretar Perinatološke sekcije SLD
 • Sekretar Jugoslovenske škole ultrazvuka
 • Član Predsedništva Sekcije za primenu ultrazvuka u medicini i biologiji SLD
 • Član International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • Član International Advisory Committee of Global Congress on Gynecological Endoscopy Infertility and ART 2001

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA
Aktivno govori engleski i nemački jezik.