Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Mladenko Vasiljević

Načelnik Odeljenja steriliteta Telefon:
+381 11 2068 279
+381 11 2068 279 FREE
e-mail: vasiljevic.mladenko@gakfront.org

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista za fertilitet i sterilitet 
Direktor za organizaciju i sprovodenje nastave u GAK "Narodni Front"
Redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Roden 1958 godine. Medicinski fakultet završio 1981. godine. Magistrirsku tezu odbranio 1985.godine. Doktorsku disertaciju odbranio 1987. godine. Specijalisticki ispit položio 1988. godine. Završio je subspecijalizaciju iz Steriliteta i fertiliteta. 
1990.godine izabran za asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu na katedri za Ginekologiju i akušerstvo. 1996. godine izabran u zvanje docenta. 2001. godine izabran u zvanje vanrednog profesora. 2006. godine izabran u zvanje redovnog profesora.
U svom radu bavi se ispitivanjem i lecenjem uzroka steriliteta,ultrazvucnom dijagnostikom u ginekologiji i akušerstvu, izvodenjem operativnih zahvata u ginekologiji i akušerstvu transabdomnalnim i transvaginalnim putem, izvodenjem endoskopskih operativnih zahvata laparoskopskim i histeroskopskim putem, kao i izvodenjem postupaka asistirane reprodukcije. Oženjen je suprugom Nadom i ima troje dece, sina Draga i cerke Mariju i Draganu. 
 i akušerstva dodeljeno mu je više nagrada i priznanja, od kojih treba istaci Plakete Srpskog lekarskog društva (1996. god.), Udruženja ginekologa-opstetricara Jugoslavije (1996. god.) i Sekcije za patologiju cerviksa i kolposkopije (2000. godine). Clan je meduodeljenskog odbora za SIDU pri SANU od 1994. godine.