Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Doc. dr sci Radomir Aničić

Specijalista ginekologije i akušerstva, Načelnik odeljenja konzervativne ginekologije Telefon:
+381 11 2068 252
+381 65 211 8077
e-mail: anicic.radomir@gakfront.org; radomiranicic@yahoo.com

www.drradomiranicic.com

Lični podaci

Ime i prezime: Radomir Aničić

Datum i mesto rođenja: 29.oktobar 1974. godine u Beogradu

Radno iskustvo:                     

Zaposlen u GAK Narodni Front od 2000. godine

Obrazovanje:                       

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2004. godine

Odbranio magistarsku tezu u Beogradu 2007. godine

Odbranio doktorsku disertaciju u Beogradu 2013. godine

Asistent na katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2016. godine

Usavršavanja:

Evropska škola za onkologiju u Beogradu 2004. godine

Nacionalna škola za patologiju cerviksa i kolposkoiju u Beogradu 2005. godine

Američko društvo za ginekološku laparoskopiju –advance course u Nišu 2008. godine

Škola za savremenu histeroskopiju u Mariboru 2009. godine

Laparoskopska dijagnostika i terapija u ginekologiji Sremska Mitrovica 2010. godine

9th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine Paris 2011. godine

7th.Diczfalusy Award Lecture Symposium on reproductive health Beograd 2013. godine

Novi trendovi u dijagnostici i terapiji karcinoma grlića materice Beograd 2013. godine

Škola za minimalno invazivnu hirurgiju  Maidston Velika Britanija 2014. godine

Klinička stipendija AKH Ginekološko akušerska klinika - Klinički centar Beč, Austrija 2015. godine

Poznavanje stranih jezika:       

Engleski jezik

Francuski jezik