Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Branka Nikolić

Načelnik Odeljenja konzervativne ginekologije Telefon:
+ 381 11 2068 345 
e-mail: nikolic.branka@gakfront.org

Specijalista ginekologije i akušerstva 
Rođena u Sarajevu 1956. godine 
1999. godine Doktorat 
1986. godine Magisterijum 
1986. i 2000. godine Visiting Doctor, King`s College Hospital School of Medicine and Dentistry London - stipendista Republičke fondacije za nauku i Fetal Medicine Foundation 
2003. godine - Zamenik šefa Katedre za postdiplomsku nastavu na Katedri za Ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 
2001 - 2007. godine Docent za predmet Ginekologija i akušerstvo nastavne baze "Narodni front", Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu 
2007. godine - Vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo nastavne baze "Narodni front", Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu 
Stručna aktivnost i članstva:
Oblasti istraživanja:
Ginekologija: Maligne gestacijske trofoblastne bolesti, ginekološka endokrinologija, inflamacije gornjeg genitalnog trakta, Doppler ultrasonografija u patološkim ginekološkim stanjima

 • Član ESGO –Evropskog udruženja ginekološke onkologije

 • Ginekološko akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva ( član od 1983 , član predsedništva u dva mandata)

 • Podpredsednik Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu do 2008.

 • Član Naučnog odbora časopisa Jugoslavica endocrinologica

 • Član Euroscience ID ES02441 od 2005 godine

Oblasti istraživanja
Ginekologija: Maligne gestacijske trofoblastne bolesti, ginekološka endokrinologija, inflamacije gornjeg genitalnog trakta, Doppler ultrasonografija u patološkim ginekološkim stanjima

 • Autor i koautor 163 stručno naučnih radova

 • Recenzent International Journal of Gynecological Cancer (Current Content)

 • Central European Journal of Medicine

 • Recenzent naučnog časopisa Cancer Therapy

 • Recenzent Central European Journal of Medicine (Current Content)

 • Recenzent časopisa Vojnosanitetski pregled (MEDLINE)

 • Recenzent časopisa Srpski arhiv (Medline)

 • Recenzent časopisa Sanamed

2011. Ekspert evaluator: Framework ERA.NET RUS a Pilot Joint Call on Innovation
Predsednik Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska od 2001-2005
Evaluator projekata za zdravstvo INTAS programa za projekte bivših Sovjetskih republika – Brisel 2004-2008
Evaluator projekata za zdravstvo SEE-ERA.NET programa za projekte bivših Sovjetskih republika – Brisel 2007.
Evaluator projekata za zdravstvo ERA.NET programa za projekte bivših Sovjetskih republika – Brisel 2011.
Projekti:
Projekat 175082 Noninvasive and invasive diagnostics and percutaneous treatment of bifurcation lesions, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije 2011-2015 
Projekat 41021 Cellular and molecular pathogenetic mehanisms of reproduction disorders and genital organ diseases in prevention, diagnosis and therapy, subproject Treatement of antenatal hydronephrosis, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije 2011-2015 
RANDOMIZED PHASE III STUDY OF LIPOPLATIN+ PACLITAXEL versus CISPLATIN + PACITAXEL AS FRONT LINE TREATMENT OF ADVANCED EPITHELIAL OVARIAN CANCER (EOC) Tenni Boulikas, Branka Nikolic (Principal Investigator)
(Grcka, Svajcarska, Nemacka , USA(Harvard), Srbija i Crna Gora) 2005- 
Projekat 145074 Citološka, imunohistohemijska i klinička istraživanja vaskularnog remodelovanja u bolestima krvnih sudova i angiogenezi, Projekat Republickog ministarstva za nauku 2006-2010 
Projekat 1-333 IMUNOHISTOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE U OBOLJENJIMA KRVNIH SUDOVA, Projekat Republickog ministarstva za nauku 2002-2005 
SAVREMENE MOGUĆNOSTI RANE DETEKCIJE KARCINOMA JAJNIKA PRIMENOM KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJE, Savezno ministarstvo za nauku i tehnologiju, Branka Nikolić saradnik, TSI 72 1995-1999 
DEVELOPMENT OF THE CATECHOLAMINE INNERVATIONS IN THE BRAIN OF HUMAN EMBRIOS AND FETUSES USA Department of Health and Human Service, INSERM-FRANCE, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" GAK "Narodni front", Branka Nikolić saradnik 1989-1992 
DEVELOPMENT OF THALAMOCORTICAL RELATIONSHIP IN MAN USA Department of health and Human services, Public Health Service, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", GAK "Narodni front", Branka Nikolić saradnik 1990-1993 
PERINATALNO PORIJEKLO OŠTEĆENJA CEREBRALNIH FUNKCIJA - NEUROBIOLOŠKI PRISTUP, Medjurepublički projekat Srbije i Hrvatske Institut za anatomska istraživanja Zagreb Prof. Ivica Kostović, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" Prof Nada Zečević Beograd, GAK "Narodni front" Beograd, Branka Nikolić saradnik 1988- 1992