Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med Milenko Proročić

Načelnik Savetovališta za kontracepciju Telefon:
+381 11 2068 355
e-mail: prorocic.milenko@gakfront.org

BIOGRAFIJA
Doc. dr Milenko Proročić rođen je 22. 03. 1952. godine u Sarajevu.
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 8. jula 1976. godine, kao prvi u generaciji i u toku studija postigao ukupnu prosečnu 9.08. Specijalistički staž obavio je na GAK "Narodni Front" u Beogradu. Specijalistički ispit, u svojoj tridesetoj godini, položio je 27.12.1982. godine, sa odličnom ocenom, pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu na grupi za Humanu reprodukciju završio je 1985. godine. Od Novembra 1984. godine Dr Proročić je u stalnom radnom odnosu na GAK "Narodni Front". 
Dr M. Proročić izabran je 1991. godine za asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu, a u zvanje docenta na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, izabran je 29. 12. 1999. godine. Od 2009. u zvanju profesora.
Oženjen je i ima troje dece. 
Od stranih jezika govori engleski i francuski jezik. 
STRUČNI I NAUČNI RAD
Radi usavršavanja iz oblasti acidobazne homeostaze novorođenčadi 1985. godine je boravio u Herlev Hospital u Kopenhagenu-Danska. 
Magistarsku tezu pod nazivom "EPILEPSIJA, TRUDNOĆA, POROĐAJ I NOVOROĐENČE" odbranio je 18. 11. 1986.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu čime je stekao titulu magistra medicinskih nauka iz oblasti Humane reprodukcije.
U dva navrata 1986. i 1988. godine boravio je u Born Hall-Cambridge i Humana Hospital kao i u King`s College Hospital i Queen`s Charlotte Hospital u Londonu radi usavršavanja u radu na programu In Vitro fertilizacije i primeni interventnog ultrazvuka u perinatologiji.
Svojim radom na polju Humane reprodukcije dao je poseban lični doprinos struci i nauci na nivou ustanove, Beograda i Republike Srbije.
Dr Milenko Proročić je bio član ekipe lekara na GAK "Narodni Front" u Beogradu koja je prva u Srbiji, 1987. godine, uspela izvesti trudnoću do kraja i dobiti zdravo novorođenče začeto u In Vitro programu. 
U poslednjih nekoliko godina glavno polje rada i istraživanja Dr Proročića bili su problemi vezani za stimulaciju ovulacije kao priprema za In Vitro program, mikrohirurške laserske tehnike, interventni i dijagnostički ultrazvuk te razne endoskopske dijagnostičke i terapijske procedure.
Rezultate dobijene u višegodišnjem istraživanju sakupio je i prikazao u svojoj doktorskoj disertaciji. Doktorsku tezu pod naslovom "KOREKCIJA MENSTRUALNOG CIKLUSA U ŽENA U CILJU LEČENJA NEPLODNOSTI" odbranio je 30. 03. 1989. godine pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu, čime je stekao titulu doktora medicinskih nauka.
Individualni pristup u vođenju stimulacije ovulacije, kao pripreme za In Vitro Fertilizaciju, intrauterusnu inseminaciju i druge metode asistirane reprodukcije, koji je Dr Milenko Proročić izneo i preporučio u svojoj doktorskoj disertaciji, danas primenjuje nekoliko ekipa koje se bave ovim problemom humane reprodukcije. Dao je i lični doprinos u uvođenju i modifikacijama Swim-up In vitro tehnika izdvajanja i praktične primene progresivno pokretljivih spermatozoida u lečenju muškog infertiliteta.
U dva navrata 1993. i 1996. godine boravio je na Univerzitetskoj ginekološkoj klinici u Minhenu gde se usavršavao u primeni najsavremenijih metoda mikrofertilizacije, asistirane implantacije embriona i preimplatacione biopsije embriona u cilju lečenja neplodnosti.
Doc. Dr Milenko Proročić je autor i koautor brojnih stručnih radova i nekoliko poglavlja u knjigama u kojima se bavi problemima humane reprodukcije. 
Docent Dr M. Proročić je bio načelnik Odeljenja za vantelesnu oplodnju i druge arteficijalne reproduktivne tehnologije kao i direktor za medicinsku delatnost klinike.