Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Dušan Stanojević

Savetnik Telefon:
+ 381 11 2068 290

Rođen je 29. 11. 1949. godine u Ivanjici. Osnovnu školu je završio u selu Prilike i Gornjem Milanovcu i Beogradu. 
Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. sa srednjom ocenom 8,80. 
Nakon obavljenog lekarskog staža i odsluženog vojnog roka stalno je zaposlen na GAK "Narodni front" (tada bolnici) od 01. 03. 1979. godine. 
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 06. 01. 1983. godine sa odličnim uspehom. 
Izabran za asistenta na medicinskom fakultetu u Beogradu za predmet ginekologija i akušerstvo 1986. godine. Magistrirao 1989. godine, a odbranio doktorsku tezu 1996. Od 2009. godine je u zvanju profesora. 
U svom radu opredelio se za ginekološku hirurgiju i postao vodeći lekar u toj oblasti u zemlji. Objavio više radova kako u domaćim tako i u stranim časopisima. Učestvovao u pisanju domaćih i stranih udžbenika iz ginekologije i akušerstva.
Od svih radova u časopisima i udžbenicima izdvajamo poglavlja o stavranju nove vagine kod urođene aplazije koje se nalazi na sajtu Royal College-a pod šifrom V2.03.05. Prvi u zemlji uradio laparoskopski asistiranu histerektomiju kroz vaginu 1997. godine. Objavljeni rad o laparoskopiji citiran u devetom izdanju Te Linde`s Operative Gynecology, najboljem udžbeniku operativne ginekologije na svetu. 
Godišnje uradi između 600 - 800 velikih ginekoloških operacija. 
Oženjen je suprugom Snežanom i ima troje dece, ćerku Mariju koja je takođe završila medicinu, sina Miloša koji je završio saobraćajni fakultet i pilotsku akademiju i radi kao pilot, i sina Branka koji je slikar.