Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Željko Miković

Predsednik stručnog saveta, Načelnik Odeljenja za visokorizične trudnoće Telefon:
+381 11 2068 256 
e-mail: mikovic.zeljko@gakfront.org

Rođen 1960. godine u Andrijevici. 
Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1978. a diplopmirao 1983. godine sa srednjom ocenom 9.75. 
Zaposlen u GAK "Narodni front" od 1986. Specijalistički ispit položio 1992. godine. 
Načelnik Odeljenja visoko-rizičnih trudnoća GAK "Narodni front" od 1997. godine. 
Asistent na Katedri ginekologije i akušerstva, vanredni profesor od 2010. godine, Medicinskog fakulteta od 1995. godine, a docent od 2003. godine. 
Poslediplomske studije iz humane reprodukcije završio 1990. godine. Doktorsku disertaciju odbranio 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 
Dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda. 
Stipendista FIGO-a 1994. godine. 
Saradnik u tri naučno-istraživačka projekta. Mentor u više subspecijalistićkih, magistarskih i doktorskih teza. 
Podpredsednik udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu.