Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE ZA ARTIFICIJELNU REPRODUKTIVNU TEHNIKU SA DNEVNOM BOLNICOM

Načelnik:
Prof. dr Mladenko Vasiljević, v.d. načelnik Glavna sestra:
VMS Suzana Mijailović Telefoni:
011/2068-263
011/2068-270

Ana Jeremić, klinički embriolog, šef odseka kabineta za embriologiju

Prim. dr mr sci. med. Biljana Arsić,šef odseka za sprovođenje VTO

Ass. Prim. dr sci. med. Milan Perović, šef odseka za pripremu pacijenata za proces VTO

Dr Dejan M. Pavlović, šef odseka za kontrolu kvaliteta, koordinaciju rada i korespodenciju sa RFZO

 

Naši lekari specijalizovani za lečenje infertiliteta, embriolozi i  medicinske sestre imaju bogato radno iskustvo u ispitivanju i lečenju infertilnih pacijenata. Bliskom saradnjom i razmenom bogatog stručnog iskustva ostvarili su timski rad i pristup pacijentu koji parovi koji leče sterilitet na našem odeljenju opisuju kao podržavajući, saosećajni i visoko profesionalni.

Ono što razlikuje naš rad u odnosu na metode u drugim centrima za vantelesnu oplodnju je individualizovani prostup pacijentu. Nakon detaljnog pristupa u dijagnostici i pripremi pacijenta za proces vantelesne oplodnje, terapija se prilagođava svakom pojedinačnom pacijentu, imajući u vidu sve njegove zdravstvene i reproduktivne osobenosti.  Na našem odeljenju se obavljaju komisijski pregledi pacijenata u cilju ispunjenosti uslova za proces vantelesne oplodnje finansirane od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i brojni konsultativni pregledi. Tokom ovih komisijskih i konsultativnih pregleda se obavlja detaljan razgovor sa pacijentom, kada se nakon uzimanja anamnestičkih podataka i uvida u rezultate prethodnih dijagnostičkih procedura pacijentima ukazuje na moguće uzroke neplodnosti i predočavaju im se različiti vidovi daljih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Tom prilikom se pacijentima objašnjavaju prednosti  i mane predočenih terapijskih mogućnosti i pomaže se pacijentima da izaberu najbolju terapijsku opciju.

Pored veštački potpomognutih procesa oplodnje, a koji su osnovne delatnosti lekara našeg odeljenja, članovi našeg tima takođe izvode dijagnostičke i terapijske procedure koje služe za što optimalniju pripremu pacijenata za procese medicinski potpomognute oplodnje. Tako oni učestvuju u dijagnostičkim procedurama (laparoskopije, histeroskopije, obični i dopler ultrazvučni pregledi) i operativnim procedurama koje imaju za cilj lečenje steriliteta (uključujući i laparoskopske operacije), hormonska lečenja, hormonskoj stimulaciji folikulogeneze za različita indikaciona područja. Kada su sve ove mogućnosti iscrpljene, a ne dolazi do ostvarivanja trudnoće, medicinski potpomognuta oplodnja je dalja terapijska opcija za infertilne parove. Metode medicinski potpomognute oplodnje koje se primenjuju na našem odeljenju su intrauterine inseminacije, klasična vantelesna oplodnja i vantelesna oplodnja uz direktno ubrizgavanje spermatozoida u jajnu ćeliju žene.

Svake godine obavimo aspiracije jajnih ćelija u oko 270 infertilnih žena, a nakon čega se obavlja proces vantelesne oplodnje. Do sada je vantelesna oplodnja uradjena u vise od 2.500 parova, a kao rezultat toga rodjeno je više od 600 beba. Poslednjih nekoliko godina procenat kliničkih trudnoća nakon vantelesne oplodnje je uvek preko 50%. Ovakvi rezultati su posledica dugogodišnjeg napornog rada nastalog nakon pionirskih koraka u vantelesnoj oplodnji u ovom regionu Evrope.

Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” je prva klinika u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije u kojoj je davne 1986.godine obavljena vantelesna oplodnja, kao i prva klinika u regionu gde je 27. juna 1987. godine rođena prva "beba iz epruvete". Kao posebno odeljenje koje se bavi vantelesnom oplodnjom, Odeljenje za artificijalne reproduktivne tehnike sa dnevnom bolnicom je zvanično osnovano 2006. godine. Od tada do danas, naše odeljenje ima vodeću poziciju u regionu i jedno je od najmodernijih i najinventivnijih. Naše odeljenje je prepoznato u Srbiji i inostranstvu kao odeljenje sa najvišim kvalitetom medicinskog tretmana, što potvrđuju kliničke i naučne studije obavljene na našem odeljenju, kao i brojna predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu, održana od strane članova našeg tima. Pored svega spomenutog, naše odeljenje je referentni centar u zemlji i regionu za lečenje komplikacija vantelesne oplodnje, ukljucujuci I sindrom hiperstimulacije.

Naš tim za lečenje infertiliteta:

Prim. dr mr sci. med. Biljana Arsić

Mr sci.med. dr Dragana Bojović Jović

Dr Dragana Lekić

Dr Dejan M. Pavlović

Prim. dr sci. med. Milan Perović

Dr Nenad Đordjević

Mr sci. med. Maja Vujović

Biljana Macanović, klinički embriolog

Ana Jeremić, klinički embriolog