Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prenatalna dijagnostika

Ulaskom u trudnoću, ženama se otvara novi svet – svet materinstva. To je period u kojem se telo, kako fizički, tako i psihički priprema na novonastalo stanje i menja se hormonski status, što je moguće osetiti već u prvim nedeljama trudnoće. Kako bi se obezbedila pravovremena kontrola bebe i pratio njen devetomesečni razvoj, postoji niz važnih pregleda koje bi trebalo obaviti, i to u određenom vremenskom periodu.

Trudnoća postaje vidljiva već nakon 3-4 nedelje od oplodnje. To je obično nedelju dana od izostanka menstrualnog ciklusa.  Ukoliko je test na trudnoću pozitivan, to znači da je Beta HCG (humani horionski gonadotropin koji luči tkivo posteljice bebe) povećan, i da ste najverovatnije u drugom stanju. Tada je važno otići na ultrazvuk, koji će pokazati vitalnost trudnoće, postojanje i broj plodova kao i jako važan podatak a to je mesto trudnoće – da li je plod u materici ili van nje. Obično se tada i utvrdi verovatni termin porođaja.

U periodu između 12. i 14. nedelje trudnoće, obavlja se detaljan ultrazvuk i mere se određeni parametri - nosna kost, vratna brazda, sonoembriologija - morfološke karakteristike ploda i svi potrebni ultrazvučni markeri koji mogu ukazati na to da li postoje hromozomske ili urođene anomalije ploda. Nakon ultrazvučnog pregleda, u laboratoriji se obavlja dabl-test, koji predstavlja biohemijski skrining za Daunov sindrom. Nekada se trudnice šalju i na tripl-test u 16. nedelji trudnoće, nakon čega može uslediti ispitivanje genetike iz plodove vode, odnosno amniocenteza. Amniocenteza se preporučuje i mlađim trudnicama ukoliko je, recimo, žena već imala dete sa nekom anomalijom ili bliski srodnici imaju dete koje ima genetske poremećaje.

Takozvani “ekspertski ultrazvuk” se obavlja u periodu između 22. i 24. nedelje trudnoće. Tada je beba dovoljno velika i ima dovoljno plodove vode da se mogu videti detalji u vezi s anatomijom i funkcijom većine organa. Tada se rade i sva doplerska merenja. Obavezni su i pregled i merenje ultrazvučne dužine grlića, kompletna laboratorija i pregled urina.

Test opterećenja glukozom tj šećerom preporučuje se između 26. i 28. nedelje, a ultrazvučni pregled ponovo u 32. nedelji trudnoće. Ulaskom u 9. mesec, odnosno od 36. nedelje trebalo bi početi sa CTG pregledima i ponoviti ultrazvučni pregled po preporuci lekara.

Poslednjih godina je širom sveta predstavljen i novi neinvazivni prenatalni test, koji je već doveo do značajnih promena u načinu prenatalnog testiranja. Neinvazivno prenatalno testiranje predstavlja korak između dosadašnjih skrining metoda i invazivnih dijagnostičkih procedura (amniocenteze, biopsije horionskih čupica, kordocenteze). Ono podrazumeva analizu slobodne fetalne DNK od 10. nedelje trudnoće,  iz standardnog uzorka majčine krvi, radi određivanja verovatnoće postojanja hromozomskih anomalija ploda. Iako se još uvek ne tretira kao dijagnostički, ovaj test po svojim karakteristikama i pouzdanosti,  značajno prevazilazi sve dosadašnje skrining testove.

Imajući u vidu da nije svaka trudnoća ista, preporučuje se da slušate savete svog ginekologa. Uobičajeno je da se u toku trudnoće obavi 5-7 ultrazvučnih pregleda koji ne mogu negativno uticati na plod. Svakako je potrebno da buduća majka osluškuje svoje potrebe, ponašajući se odgovorno i u skladu sa stanjem  u kom se nalazi, oslanjajući se, pre svega, na preporuke lekara.

Saveti:

Pregledi koji bi trebalo da obavi i buduća mama

Pored praćenja promena na embrionu ili fetusu u toku tridnoće, veoma je preporučljivo da i buduće mame obave analize kod svog ginekologa. Konkretno, to se odnosi na Papanikolau test – preventivni bris s grlića materice, koji ukazuje ima li na grliću eventualno nekih promena.
Poželjno je uraditi cervikalni i vaginalni bakteriološki bris, pregled vaginalnog sekreta, bris na hlamidiju i ureaplazmu, što posebno važi za žene koje pate od čestih vaginalnih infekcija.

Posle toga radi se manuelni ginekološki pregled, a poželjno je obaviti i kolposkopski pregled grlića materice. Na osnovu ovog pregleda i rezultata Papanikolau testa, može se pouzdano utvrditi stanje zdravlja grlića materice, koji je, pored dojki, najosetljivija zona zdravlja svake žene. Ultrazvukom jajnika i materice kompletira se pregled kojim se prati zdravlje trudnice tokom perioda trudnoće.

U GAK Narodni front se javite kada dobijete uput iz Doma zdravlja. Bez zakazivanja, nakon registracije na kartoteci posetićete Savetovalište za trudnice i dobiti smernice i savete za dalji tok trudnoće sve do porođaja.