Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Preventivni pregledi

PREVENTIVA

Preventivni pregledi kod žena su od velikog značaja za rano otkrivanje bolesti. Mnoge od tih bolesti mogu se preduprediti ukoliko se blagovremno otkriju. Zato se redovni sistematski ginekološki pregledi preporučuju bar jednom godišnje, u zavisnosti od godina starosti i porodične anamneze. 
Prvi preventivni ginekološki pregled se preporučuje nakon prvog seksualnog odnosa. Što se životne dobi tiče, vrste pregleda se razlikuju. U periodu od 25-35. godine, preporučuju se opšti klinički i palpatorni pregled dojki, preventivni ginekološki pregled, pregled grlića materice i pregled dojki i to jednom godišnje. Nakon 35. godine obavezan je opšti klinički i palpatorni pregled dojki, pregled grlića materice i pregled dojki, klinički pregled dojki i mamografski pregled jednom godišnje ili jednom u šest meseci.


PREGLED DOJKI

Preporučljivo da se samopregledi dojke obavljaju jednom mesečno, a na godišnjem nivou trebalo bi obaviti klinički pregled dojki koji podrazumeva palpatorni pregled dojki i ultrazvuk. Posmatraju se promene, boja, veličina, kvalitet kože i obe pazušne jame. Ultrazvukom se dobija uvid u stanje tkiva i eventualne promene koje mogu biti benigne ili maligne. Preporučljivo je da se pregled obavi 1-2 dana nakon završetka menstrualnog ciklusa. 


GINEKOLOŠKI PREGLED

Ginekološki pregled podrazumeva pregled genitalija i vidljivog dela grlića materice. Nakon toga, uzima se uzorak za: pregled vaginalnog sekreta, cervikalni bris, papanikolau analizu (PAPA test), kompletne mikrobiološke i virusološke analize. 
Ultrazvučni pregled
Nezaobilazan pregled ultrazvukom je  pouzdan i brz način kojim se dobija slika o unutrašnjim polnim organima žene, odnosno materici, jajnicima i jajovodima, kao i promene na organima u maloj karlici. Obavlja se na punu bešiku. 


KOLPOSKOPIJA

Kolposkopija je metoda posmatranja grlića materice, vagine i vulve aparatom koji se naziva kolposkop.  Kolposkopija je veoma važna dijagnostička metoda koja se koristi u ranoj dijagnostici promena na grliću materice, vagini i vulvi. Kolposkopski pregled uz eksfolijativnu citodijagnostiku (Papanikolau test) pouzdan je u oko 95%. Kolposkopija i eksfolijativna citodijagnostika su metode koje poseduju veliku prednost jer se pregled vrši brzo, lako i jednostavno, a mogu se otkriti makroskopski nevidljive promene na donjem genitalnom traktu žene.

ZAKAZIVANJE PREGLEDA

Zakazivanje kolposkopskih pregleda vrši izabrani ginekolog-akušer iz nadležnog Doma zdravlja elektronskim putem. Na dan pregleda neophodno je poneti odgovarajući uput izdat od nadležnog ginekologa iz Doma zdravlja i/ili elektronski uput sa odgovarajućim MOJ DOKTOR brojem takođe izdat od izabranog ginekologa iz Doma zdravlja, overenu zdravstvenu knjižicu i važeću ličnu kartu i predhodne nalaze ukoliko ih pacijentkinja poseduje. Pacijentkinje iz unutrašnjosti moraju predhodno overiti uput.

PREUZIMANJE REZULTATA

Preuzimanje rezultata citološkog pregleda – Papanikolau testa obavlja se u kolposkopskoj ambulanti u kojoj je pacijent pregledan. Preuzimanje rezultata obavlja se lično sa nalazom predhodno obavljenog kolposkopskog pregleda, overenom zdravstvenom knjižicom i važećom ličnom kartom. Rezultati se izdaju od 9-11h. Rezultati se ne saopštavaju telefonom.

RASPORED RADA LEKARA

Ambulanta K1

Ponedeljak: Dr Saša Tucaković-Jovanović/dr Nataša Perišić-Jeremić

Utorak: Dr Rada Vugdelić

Sreda: Ass Prim dr sci med Milena Zamurović / Prim. Dr Svetlana Popovac

Četvrtak: Ass Prim dr sci med Milena Zamurović

Petak: Prim. Dr Vesna Kršić

 

Ambulanta K2

Ponedeljak: Dr Naida Stanković

Utorak: Dr Aleksandra Pikula

Sreda: Dr Ljiljana Dimitrijević-Lesendrić

Četvrtak: Dr Aleksandra Pikula

Petak: Dr Saša Tucaković-Jovanović