Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Zakazivanje pregleda


Pregledi u Ambulanti i u Savetovalištu za trudnice se ne zakazuju, već možete doći lično uz uput iz Doma zdravlja i overenu zdravstvenu knjižicu, svakog radnog dana od 7.30-11h. Na Kartoteci se obavlja trijaža i usmeravanje pacijenata na nadležne Ambulante za sve vrste dijagnostičkih pregleda.

Zakazivanje pregleda/konsultacija u Savetovalištu za sterilitet nije potrebno, ukoliko nemate izabranog lekara, pa možete doći svakog radnog dana od 8h sa uputom i zdravstvenom knjižicom. 
Javite se na Kartoteku u prizemlju, pa će Vas dalje uputiti na Savetovalište.
Ukoliko imate izabranog lekara, zakazivanje se obavlja telefonskim putem na 011/2068-335, svakog radnog dana od 12-14h. Načelnik Odeljenja za sterilitet je prof. dr Mladenko Vasiljević.

Ultrazvuk možete zakazati svakog radnog dana od 12-14h na 011/2068-202. Kako biste dobili adekvatan termin za pregled, molimo Vas da pripremite sledeće informacije koje su potrebne za zakazivanje: datum početka poslednjeg menstrualnog ciklusa, razlog upućivanja na pregled, ime i prezime i kontakt telefon. Načelnik Odeljenja ultrazvuka je prof. dr Milan Đukić.

Zakazivanje za Onkološki konzilijum obavlja se svakog radnog dana na kartoteci klinike. Molimo Vas da pripremite svu postojeću dokumentaciju i uput iz nadležnog Doma zdravlja, a možete biti i poslati direktno iz Ambulante nakon obavljenog pregleda. Konzilijum se obavlja petkom, a sve informacije možete dobiti na telefon 011/2068-367. Predsednik Onkološkog konzilijuma je prof. dr Vladimir Pažin.