Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Savetovališta za pacijente

U okviru klinike na raspolaganju su savetovališta u kojima pacijenti, u zavisnosti od potrebe mogu obaviti dijagnostičke preglede i savetovanje.


SAVETOVALIŠTE ZA KONTRACEPCIJU

Ambulanta 4
Radno vreme: Svakog radnog dana od 08:00-9:00 i od 11:00 do 13:00 časova.
Telefon: 011/ 2068- 422
Kontracepcija podrazumeva sve metode koje se koriste radi sprečavanja neželjene trudnoće.
Planiranje porodice je bitan momenat u životu svake žene, jer neplanirana trudnoća može da dovede do psiholoških posledica po ženu i njenu najbližu okolinu, a najveći rizik je svakako nasilni prekid neželjene trudnoće sa svim mogućim posledicama po zdravlje žene.
Kontraceptivne metode postoje skoro koliko i ljudski rod. Danas nam je na raspolaganju širok spektar različitih metoda za sprečavanje neželjene trudnoće.
Na odabir kontraceptivnog sredstva utiču:

 • Opšte zdravstveno stanje žene
 • Motivacija
 • Obrazovanje
 • Finansijsko stanje

Individualni odnos žene prema određenom kontraceptivu. 
Lekar koji je dobro obučen i zainteresovan, kao i medicinska sestra, igraju važnu ulogu u motivaciji pacijentkinja.
Najčešće upotrebljavane kontraceptivne metode:

 • Lokalna kontracepcija
 • Kondom
 • Lokalna vaginalna sredstva
 • Intrauterini ulošci (IUD - spirala) - Postoji veliki izbor intrauterinih uložaka prilagođenih godinama žene, činjenici da li je rađala ili ne, anamnezi menstruacije itd.

Hormonska kontracepcija
Hormonska kontracepcija je najefikasniji reverzibilni metod kontracepcije. Teoretski, kombinacija estrogena i progestagena sprečava neželjenu trudnoću u 99,9 % slučajeva. Kada se koristi korektno, mogućnost trudnoće iznosi 0,1.
Hormonska kontracepcija se najčešće koristi u vidu pilula (hormonska oralna kontracepcija). Novi oblik hormonske kontracepcije je u vidu flastera, kada se aktivne supstance apsorbuju preko koče (transdermalna aplikacija hormona).
Metoda ritma
Periodična apstinencija
Prekinut snošaj
Temperaturna metoda (merenje bazalne temperature)
Bilingsova metoda (na osnovu karakteristika cervikalne sluzi)
Metoda kalendara (izračunavanje plodnih dana)
UPOZORENJE!
Pre nego što se odlučite za bilo koji vid kontracepcije, posavetujte se sa svojim ginekologom.

Za sva detaljnija obaveštenja možete se javiti u Savetovalište za kontracepciju koje se nalazi u prizemlju Klinike u Ambulanti 4. Za dolazak Vam je potrebna

 • Overena zdravstvena knjižica
 • Uput od ginekologa.

Za pacijente koji dolaze bez uputa konsultacija košta 4.000,00din.

SAVETOVALIŠTE ZA MENOPAUZU I OSTEOPOROZU

Ambulanta 4
U poslednjih pola veka broj stanovnika starijeg uzrasta raste brže nego broj stanovnika mlađe populacije.
Već sada žene mogu očekivati da će 1/3 života proživeti posle menopauze.
Problem postmenopauzalnog perioda dostigao je status skoro najvećeg nacionalnog zdravstvenog problema u svetu, dok se kod nas sve više povećava interes i briga za žene u postmenopauzi i njihovu specifiču problematiku.
Klimakterijum, kao širi pojam, označava period kada žena prelazi iz reproduktivnog perioda života u postmenopauzalne godine koje su obeležene prestankom funkcije jajnika. U toku perimenopauzalnih i ranih postmenopauzalnih godina (kasnije znatno ređe) neke od žena imaju različite ozbiljne simptome koje im remete svakodnevni život, dok će druge žene menopauzalnu tranziciju proći bez značajnijih fizičkih i psihičkih tegoba. 
Hormonska supstituciona terapija (HST) obuhvata niz medikamenata koji se upotrebljavaju za ublažavanje i lečenje fizičkih, emocionalnih i ostalih problema vezanih za zdravlje žena u menopauzi i postmenopauzi, uključujući i problem osteoporoze.
Za razliku od drugih oboljenja, osteoporoza dolazi tiho, bez najave i zato se naziva "tihi kradljivac kostiju". Najčešće se dijagnostikuje kasno, kada već dođe do preloma.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je osteoporozu kao metaboličko oboljenje koje se karakteriše niskom koštanom masom i strukturnim poremećajima koštanog tkiva, koje kost čine fragilnom i povećavaju mogućnost za nastanak preloma.
Više od 200 miliona žena u svetu ima osteoporozu. Oko 2 miliona žena godišnje polomi kuk. Rizik za frakturu kuka jednak je zajedničkom riziku za Ca dojke, materice i jajnika, a smrtnost od preloma kuka jednaka je smrtnosti od Ca dojke.
S obzirom na prvobitno neprimetan tok bolesti, manje od 10 % žena i 1 % muškaraca ima postavljenu dijagnozu bolesti i prima odgovarajuću terapiju.
Primarna prevencija osteoporoze je formiranje zdravog skeleta sa maksimumom snage i mase u mladosti (National Osteoporosis Foundation, 2002). 
S obzirom da individua ne može da utiče na genetske determinante koštane mase, ostali faktori kao što su ishrana, fizička aktivnost, vitamin D i izloženost suncu postaju naročito značajni.
Rizici za oboljevanje od osteoporoze:

 • Godine starosti (koštana masa opada sa godinama, naročito posle menopauze)
 • Pol i rasa (žene bele rase)
 • Rana prirodna ili arteficijalna menopauza (hirurška ili postiradiaciona)
 • Životne navike (pušenje, alkohol, fizička neaktivnost)
 • Nepravilna ishrana siromašna kalcijumom
 • Dugotrajna imobilizacija
 • Terapija kortikosteroidima

Ukoliko želimo da preveniramo osteoporozu prvi korak je identifikacija osoba koje su pod najvećim rizikom ( i to pre nego što do preloma dođe), a to je moguće samo merenjem koštane gustine.
Zaustavljanje progresije bolesti podrazumeva univerzalne preventivne mere kao i lečenje odgovarajućim medikamentima.
Da biste bili mirni i sigurni, da biste usporili i na vreme počeli da lečite osteoporozu, uradite jednostavno i bezbolno merenje gustine koštane mase u Savetovalištu za menopauzu i osteoporozu na našoj klinici.

SAVETOVALIŠTE ZA MENOPAUZU I OSTEOPOROZU

Ambulanta 4
Radno vreme: Svakog radnog dana od 08:00-9:00 i od 11:00 do 13:00 časova.
Telefon: 011/ 2068- 422

U poslednjih pola veka broj stanovnika starijeg uzrasta nje je u porastu, jer se i životni vek produžio. Već sada žene mogu očekivati da će 1/3 života proživeti posle menopauze. Problem postmenopauzalnog perioda dostigao je status skoro najvećeg nacionalnog zdravstvenog problema u svetu, dok se kod nas sve više povećava interes i briga za žene u postmenopauzi i njihovu specifičnu problematiku.

Klimakterijum, kao širi pojam, označava period kada žena prelazi iz reproduktivnog perioda života u postmenopauzalne godine koje su obeležene prestankom funkcije jajnika. U toku perimenopauzalnih i ranih postmenopauzalnih godina (kasnije znatno ređe) više od polovine žena ima različite ozbiljne tegobe koje im remete svakodnevni život. Manji broj žena menopauzalnu tranziciju će proći bez značajnijih fizičkih i psihičkih tegoba.

Hormonska supstituciona terapija (HST) obuhvata niz medikamenata koji se upotrebljavaju za ublažavanje i lečenje fizičkih, emocionalnih i ostalih problema vezanih za zdravlje žena u menopauzi i postmenopauzi, uključujući i problem osteoporoze. Za razliku od drugih oboljenja, osteoporoza dolazi tiho, bez najave i zato se naziva "tihi kradljivac kostiju". Najčešće se dijagnostikuje kasno, kada već dođe do preloma. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je osteoporozu kao metaboličko oboljenje koje se karakteriše niskom koštanom masom i strukturnim poremećajima koštanog tkiva, koje kost čine fragilnom i povećava mogućnost za nastanak preloma.

Više od 200 miliona žena u svetu ima osteoporozu. Oko 2 miliona žena godišnje polomi kuk. Rizik za frakturu kuka jednak je zajedničkom riziku za karcinom dojke, materice i jajnika, a smrtnost od preloma kuka jednaka je smrtnosti od karcinoma dojke. S obzirom na prvobitno neprimetan tok bolesti, manje od 10% žena i 1 % muškaraca ima postavljenu dijagnozu bolesti i prima odgovarajuću terapiju.

Primarna prevencija osteoporoze je formiranje zdravog skeleta sa maksimumom snage i mase u mladosti (National Osteoporosis Foundation, 2002). 
S obzirom da individua ne može da utiče na genetske determinante koštane mase, ostali faktori kao što su ishrana, fizička aktivnost, vitamin D i izloženost suncu postaju naročito značajni.

Rizici za oboljevanje od osteoporoze:

 • Godine starosti (koštana masa opada sa godinama, naročito posle menopauze)
 • Pol i rasa (žene bele rase)
 • Rana prirodna ili arteficijalna menopauza (hirurška ili postiradiaciona)
 • Životne navike (pušenje, alkohol, fizička neaktivnost)
 • Nepravilna ishrana siromašna kalcijumom
 • Dugotrajna imobilizacija
 • Terapija kortikosteroidima

Ukoliko želimo da preveniramo osteoporozu prvi korak je identifikacija osoba koje su pod najvećim rizikom ( i to pre nego što do preloma dođe), a to je moguće samo merenjem koštane gustine.
Zaustavljanje progresije bolesti podrazumeva univerzalne preventivne mere kao i lečenje odgovarajućim medikamentima. Da biste bili mirni i sigurni, da biste usporili i na vreme počeli da lečite osteoporozu, mozete da uradite jednostavno i bezbolno merenje gustine koštane mase u Savetovalištu za menopauzu i osteoporozu na našoj klinici.

Za pregled je potreban uput od nadleznog ginekologa

 


SAVETOVALIŠTE ZA ADOLESCENTE

Ambulanta 4
Radno vreme: Svakog radnog dana od 08:00-9:00 i od 11:00 do 13:00 časova.
Telefon: 011/ 2068- 422
Program rada Savetovališta:

 • Poremećaj polnog sazrevanja
 • Urođene anomalije genitalnih organa
 • Poremećaji menstruacije
 • Pojačana maljavost, akne, diseboreja
 • Dijagnoza i lečenje polno prenosivih bolesti
 • Kontracepcija, urgentna kontracepcija

Osnovna delatnost ovog Savetovališta je preventivno i kurativno zbrinjavanje  adolescenata. U skladu sa najvišim svetskim standardima savetovalište obavlja i zdravstveno - vaspitni rad, a u cilju očuvanja zdravlja naše mlade populacije.
Početak polne aktivnosti u današnjem vremenu pomera granicu ka sve mlađem uzrastu.

 • Osnovni zadatak našeg tima je da upozna adolescente, njihove roditelje i partnere o polno prenosivim bolestima, načinu zaštite od neželjene trudnoće i ostalim higijensko - zdravstvenim režimima, a u cilju očuvanja zdravlja.
 • Za pregled je potreban uput iz Doma zdravlja od nadležnog ginekologa ili pedijatra ako je pacijent redovan učenik.


SAVETOVALIŠTE ZA STERILITET

Telefon: 011/2068 - 335
Radno vreme - prijem pacijenata: 8.00 do 14.00 časova

Zakazivanje je u periodu 14.00 - 15.00 časova
Pacijentkinje se u ambulanti steriliteta pripremaju za određene intervencije:

 • HSG
 • LAPAROSKOPIJU
 • HISTEROSKOPIJU
 • INSEMINACIJU

Lekar obavlja konsultativni pregled pri kome određuje za koju od intervencija pacijentkinja treba da se pripremi.


VAŽNO OBAVEŠTENJE
OD POČETKA MENSTRUALNOG CIKLUSA U KOM SE VRŠI ISPITIVANJE NE TREBA IMATI SEKSUALNE ODNOSE !!!
PRIPREMA PACIJENTKINJA ZA HSG U OPŠTOJ ANESTEZIJI (pdf)
PRIPREMA ZA HISTEROSKOPIJU (pdf)
PRIPREMA ZA LAPAROSKOPIJU (pdf)
PRIPREMA ZA PRIJEM U BOLNICU (pdf)

PRIRPEMA ZA PRIJEM U DNEVNU BOLNICU (pdf)

PRIRPEMA ZA PRIJEM U DNEVNU BOLNICU OVRT (pdf)

SAVETOVALIŠTE ZA TRUDNICE

Telefon: 011/ 2068-310
Savetovalište je opremljeno sa ultrazvučnim aparatom i 2 CTG aparata (kardiotokografa). 
Pacijenti u Savetovalištu dobijaju kompletnu uslugu:

 • Razgovor i po potrebi ginekološki pregled
 • UZ pregled
 • CTG
 • Merenje telesne težine
 • Merenje krvnog pritiska
 • Za pregled u Savetovalištu je potrebno imati:
 • Uput od nadležnog ginekologa iz Doma zdravlja (koji za beogradske osiguranike važi šest meseci)
 • Overenu zdravstvenu knjižicu

SAVETOVALIŠTE ZA KOLPOSKOPIJU

U ambulantama za kolposkopiju lekari rade po rasporedu ustaljenim danima. 
Zakazivanje kontrolnih kolposkopskih pregleda se obavlja telefonom radnim danom od 13:00 do 14:00.
Preuzimanje rezultata (citoloških i histopatoloških) je isključivo lično, radnim danom od 7:30 do 9:00 i od 12:30 do 14:00 časova.


AMBULANTA K 1
Raspored rada lekara:

 • Pon: Prof. dr Živko Perišić
 • Uto: Dr Milica Džinić
 • Sre: Dr Radmila Vugdelić
 • Čet: Dr Saša Tucaković
 • Pet: Dr Vesna Kršić

AMBULANTA K 2

Telefon: 011/ 2068-276
Raspored rada lekara:

 • Pon: Dr Vanja Milošević
 • Uto: Prof. dr Živko Perišić
 • Sre: Dr Ljiljana Dimitrijević Lesendrić
 • Čet: Dr Aleksandra Pikula
 • Pet: Dr Naida Stanković

SAVETOVANJE ZA ANESTEZIJU

Аmbulanta 3

Telefon: 011/2068 - 366

Radno vreme: Pon 10.00-14.00, Uto-Pet 08.00-14.00