Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Bebo dobrodošla na svet

BEBO DOBRODOŠLA NA SVET

Budite uz vašu bebu

Od aprila 2016. godine roditelji imaju novu mogućnost za dobijanje potrebne dokumentacije za novorođenče. Novi sistem omogućava određivanje ličnog imena deteta, prijave prebivališta i zdravstvenog osiguranja i određivanje državljanstva u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno. Procedura je jednostavna i ne zahteva odlazak kod matičara. Ceo postupak je besplatan.

Roditelji će biti obavešteni o završetku postupaka. Dokumentacija (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i kartica zdravstvenog osiguranja) biće im dostavljeni na kućnu adresu.

RAZMISLITE...

Savetujemo roditeljima da se već pre odlaska u porodilište dogovore o izboru imena, prebivališta i zdravstvenog osiguranja deteta.

MOJE IME JE...

Lično ime deteta (ime i prezime) određuju roditelji sporazumno. Ako majka ne želi da označi oca, ime određuje sama. Prezime se određuje prema prezimenu jednog ili oba roditelja - to znači da dete može da nosi prezime oca ili majke ili oba prezimena ako su različita. Ako roditelji imaju više zajedničke dece, detetu se određuje prezime koje su odredili i ostaloj zajedničkoj deci. Broj reči od kojih se može sastojati lično ime nije ograničen. Međutim, ako roditelji detetu odrede lično ime koje se sastoji od više od tri reči, dužni su i da odrede skraćeno lično ime.

MOJ DOM...

Prebivalište deteta prijavljuje se prema prebivalištu roditelja. Ako roditelji žive na istoj adresi, prijava je automatska. Ako ne žive na istoj adresi, roditelji biraju na koju će dete biti prijavljeno.


MOJE ZDRAVLjE...


Dete se prijavljuje za zdravstveno osiguranje prema aktivnom osiguranju jednog od roditelja (po njihovom izboru).


MOJ TATA


Ako su roditelji u braku, ocem deteta se smatra majčin suprug. Ako nisu, ocem se smatra muškarac čije je očinstvo utvrđeno priznanjem. Priznanje očinstva vrši se pred matičarem, organom starateljstva, javnim beležnikom ili sudom. Procedura se može obaviti i bez prisustva majke; potrebno je da ona da saglasnost nakon porođaja. Preporučuje se da otac prizna očinstvo u matičnoj službi na kojoj se nalazi porodilište, kako bi se ostale procedure brže obavile.

Brošura

Prezentacija