Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Odeljenje za artificijelne tehnologije (ART)

Načelnik:
Prof. dr Mladenko Vasiljević, v.d. načelnik Glavna sestra:
VMS Suzana Mijailović Telefoni:
011/2068-263
011/2068-270

 

Ana Jeremić, klinički embriolog, šef odseka kabineta za embriologiju

Ass. Prim. dr sci. med. Milan Perović, šef odseka za pripremu pacijenata za proces VTO

Dr Dejan M. Pavlović, šef odseka za kontrolu kvaliteta, koordinaciju rada i korespodenciju sa RFZO

Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” je prva klinika u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije u kojoj je davne 1986.godine obavljena vantelesna oplodnja, kao i prva klinika u regionu gde je 27. juna 1987. godine rođena prva "beba iz epruvete". Kao posebno odeljenje koje se bavi vantelesnom oplodnjom, Odeljenje za artificijalne reproduktivne tehnike sa dnevnom bolnicom je zvanično osnovano 2006. godine. Od tada do danas, naše odeljenje ima vodeću poziciju u regionu i jedno je od najmodernijih i najinventivnijih. Naše odeljenje je prepoznato u Srbiji i inostranstvu kao odeljenje sa najvišim kvalitetom medicinskog tretmana, što potvrđuju kliničke i naučne studije obavljene na našem odeljenju, kao i brojna predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu, održana od strane članova našeg tima. Pored svega spomenutog, naše odeljenje je referentni centar u zemlji i regionu za lečenje komplikacija vantelesne oplodnje, uključujući i sindrom hiperstimulacije.

Naš tim za lečenje infertiliteta:

Mr sci.med. dr Dragana Bojović Jović

Dr Dragana Lekić

Dr Dejan M. Pavlović

Prim. dr sci. med. Milan Perović

Dr Nenad Đordjević

Mr sci. med. Maja Vujović

Biljana Macanović, klinički embriolog

Ana Jeremić, klinički embriolog