Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Škola kolposkopije

Udruženje za borbu protiv malignih bolesti u ginekologiji

Organizuje

SKUPŠTINU UDRUŽENJA

Skupština će se održati 10.09.2014. godine u 12h u GAK ‘’Narodni front’’, u

Beogradu, u sali za konferencije (na II spratu).

Dnevni red:

1. Analiza rada Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju

2. Formiranje operativnog tima udruženja za organizaciju Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju

3. Reorganizacija teoretskog i praktičnog programa škole

4. Obezbeđenje uslova za realizaciju plana i programa škole sa sedištem uprave u GAK "Narodni front", u skladu sa postojećim ugovorom

4. Razno

Pozivamo članove udruženja i ostale kolege zainteresovane za ovu oblast, da uzmu učešća u radu skupštine.

Uprava škole