Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Dr Jovana Petrović

Specijalista medicinske biohemije, Odeljenje laboratorije Telefon:
+381 11 2068 218
e-mail: petrovic.jovana@gakfront.org

Rođena 1.8.1950. godine u Beogradu. Završila osnovnu školu 1964. godine u Beogradu, a gimnaziju 1968. godine. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1976. godine, na smeru Hemija. Bila je mentor lekarima na specijalizaciji iz kliničke hemije i laboratorijske dijagnostike 1983. godine. Na Farmaceutskom fakultetu je specijalizirala Medicinsku biohemiju 1985. godine, a magistarski rad je odbranila 1996. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Biohemija.

Doktorat na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekla je 2001. godine. Zvanje naučnog saradnika na Medicinskom fakultetu ima od 2003. godine.

NAGRADE I RECENZIJE

  • NAGRADA AACC TRAVEL GRANTS, 2008. godine u Vašingtonu
  • RECENZIJA RADNE SVESKE ZA 1 - 2. RAZRED SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE, 2014. godine u Beogradu

JEZICI                                    

  • nemački (Gete univerzitet, Frankfurt na Majni)
  • francuski
  • engleski

OBJAVLJENI RADOVI             

  • 80  radova na kongresima i u casopisima u zemlji i inostranstvu (38 autorskih)
  • specijalistički, magistarski, doktorski rad                                      

KRETANJE U SLUŽBI

1980-1994                  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU, Beograd

1990 1994                  Šef biohemije sa hematologijom na ovom institutu

1994-1996                  BOLNICA MAG,Beograd,Šef biohem.-hemat.laboratorije

1997-2001                  RTS-Zdravstvena stanica,Beograd,Šef biohem.-hemat.lab.

2002 (januar-oktobar)  INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU,Beograd,Biohemičar

2002 (od oktobra)       MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU,Institut za                                      

                                 Fiziologiju stručni saradnik i šef biohemijske laboratorije

2003 (od novembra)    GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA BOLNICA “NARODNI FRONT”

                                 biohemičar u biohemijskoj laboratoriji   

Od 2006                     Član američke asocijacije za kliničku hemiju ( AACC)

REFERENCE