Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr Ana Jovanović

Načelnik Odeljenja dnevne bolnice Telefon:
+381 11 2068 268
e-mail: mitrovic.ana@gakfront.org

Rođena 01. 04. 1971. godine u Cetinju.

Medicinski Fakultet u Beogradu završila 1995. godine.

Magistrirala je 1998. godine, a doktorsku tezu iz perinatologije odbranila 1999. godine.

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2000. godine, i tako je postala najmlađi lekar specijalista i doktor nauka na ovom području.

Zaposlena na GAK "Narodni front" od 1998. godine. Kao asistent na Medicinskom Fakultetu radi od 1999. godine. U zvanje docenta na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta promovisana 2008. godine.

Usavršavala se na Kings Coll. Hospital, Harvard Medical School, Hadassah, i drugim prestižnim mestima.

Dobitnik je najprestižnijih nagrada u zemlji i inostranstvu. Objavljuje radove u eminentnim domaćim i inostranim časopisima koji su indeksirani .

Predavač po pozivu na brojnim stručnim skupovima i školama kolposkopije, primena UZ - doppler dijagnostike, kontinuirane edukacije, promociji savremene kontracepcije u zaštiti reproduktivnog zdravlja.

Predsednik je Udruženja za Reproduktivno zdravlje.

Generalni sekretar je Škole za unapređenje reproduktivnog zdravlja pri Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

Trenutno je na poziciji načelnika Odeljenja za konzervativno lečenje steriliteta GAK "Narodni front".

Bavi se izuzetno uspešno lečenjem infertiliteta i svim postupcima asistirane reprodukcije (IVF, ICSI, TESA, TEFNA, PESA ), kao i abdominalnom i laparoskopskom hirurgijom.

Prva je uvela HBO terapiju u lečenju infertiliteta, zbog čega je i nagrađena 2004. godine u Francuskoj.