Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Branko Stanimirović

Načelnik Odeljenja za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Telefon:
+ 381 11 2068 230
e-mail: stanimirovic.branko@gakfront.org

Lekar, specijalista ginekologije i akušerstva
Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Roden 18. jula 1949. godine u Vukovaru. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974. godine, sa prosecnom ocenom 9,56. Na istom fakultetu je odbranio magistarsku tezu (1980. godine), položio specijalisticki ispit iz ginekologije i akušerstva (1981. godine) i odbranio doktorsku disertaciju (1988. godine). Prvo zaposlenje mu je bilo 1975. godine, na pedijatrijskom odeljenju bolnice u Vukovaru. Tu je radio do marta 1977. godine, kada je prešao u Ginekološko-akušersku kliniku "Narodni front" u Beogradu, u kojoj i danas radi. Posle položenog specijalistickog ispita, radio je kao specijalista na više odeljenja klinike, da bi od 1992. godine do danas rukovodio odeljenjem za naucno-istraživacki rad. 
Kao glavni istraživac ucestvovao je u izvodenju mnogih klinickih ispitivanja lekova, od kojih su neka bila internacionalne, multicentricne studije. clan je americke asocijacije profesionalnih klinickih istraživaca (ACRP). Na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je izabran za asistenta 1984. godine, za docenta 1991. godine, vanrednog profesora 1996. godine i redovnog profesora 2001. godine. 
Na strucnim usavršavanjima boravio u Nemackoj (Kiel, 1983. godine, Heidelberg, 1989. godine, Freiburg, 1991. godine) i Švajcarskoj (Bern, 1986. godine), posle kojih je bio nosilac uvodenja novih metoda ispitivanja i lecenja. Uradio je prvi u zemlji operaciju laserom na grlicu materice (1987. godine) i oformio prvi tim strucnjaka za otkrivanje onkogenih tipova humanih papiloma virusa, odgovornih za nastanak malignih bolesti na donjem delu genitalnog sistema žene (1990. godine).
Kao generalni sekretar "Udruženja ginekologa-opsteticara Jugoslavije" (1994-1998. god.), osnovao je "Sekciju za patologiju cerviksa i kolposkopiju" (1995. god.) a 1996. godine "Nacionalnu školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju". Tom školom rukovodi i danas, a nju je do sad pohadalo preko 700 ginekologa iz cele zemlje, sticuci znanja za ucešce u sprovodenju Nacionalnog programa borbe protiv malignih bolesti donjeg dela genitalnog sistema žene.
Do sad je objavio preko 200 publikacija u knjigama, stranim i domacim casopisima, zbornicima radova sa stranih i domacih kongresa i simpozijuma. Medu njima treba istaci knjige: "Virusne infekcije genitalnog trakta" (1993. godine), "Protokol postupaka u ranom otkrivanju i lecenju neoplazije donjeg genitalnog trakta žene" (1998. godine), atlas "Patologija cerviksa, vagine i vulve & Kolposkopski atlas" (1999. godine), prvu knjigu te vrste na našem jeziku, "Dijagnostika i lecenje oboljenja cerviksa, vagine i vulve & Kolposkopski atlas" (2006. god.). Napisao je i veci broj poglavlja u udžbenicima za studente i lekare na specijalizaciji iz oblasti ginekologije i akušerstva, pedijatrije, urologije i dermatovenerologije.
Bio je ucesnik mnogih stucnih sastanaka održanih u našoj zemlji, kao i u svim krajevima sveta.Za strucno-naucni rad iz oblasti ginekologije.