Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANjE I MEDICINSKU INFORMATIKU I STATISTIKU

Načelnik:
Dr Radomir Marković Glavna sestra:
VMS Vesna Škodrić Telefoni:
011/2046-403 |načelnik
011/2068-385 |statistika
011/2068-413 |informatika

Milan Dašić, šef odseka za medicinsku informatiku

Branka Jovanović, šef odseka za planiranje i organizaciju

Lidija Ćuković, šef odseka za medicinsku statistiku

email: statistika@gakfront.org

email: informatika@gakfront.org