Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE DNEVNE BOLNICE ZA VISOKORIZIČNE TRUDNOĆE

Načelnik:
Prof. dr Amira Egić Glavna sestra:
Vanja Pažun Telefoni:
+381 11 2068 315

Značaj odeljenja dnevne bolnice za visokorizične trudnoće ogleda se u procenama zdravstvenog stanja trudnica kao i potencijalnim rizicima dijagnostikom koja se obavi u toku jednog dana. Rad genetske laboratorije u kojoj se obavljaju značajne genetske analize za buduće majke doprinosi radu odeljenja i savremenoj dijagnostici.

•             Genetsko savetovalište

Kada? - Sredom i petkom od 8 časova.

Kome je namenjeno? - Trudnicama sa opterećenom anamnezom vezanom za genetska oboljenja i sa sumnjivim ili patološkim nalazima biohemijskog i ultrazvučnog skrininga hromozomskih poremećaja.

Ko daje savet? Dva odeljenska lekara-perinatologa i konsultant genetičar. Posle ultrazvučnog pregleda i uvida u analize daje se savet za dalji postupak.