Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE ZA PRIJEM I ZBRINjAVANjE URGENTNIH STANjA, SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE, DIJAGNOSTIČKU OBRADU I PRIJEM PACIJENATA NA BOLNIČKO LEČENjE

Načelnik:
Ass. dr sci. med. dr Nebojša Zečević Glavna sestra:
VSS Slađana Živković Telefoni:
011/2068-374

Dr Jovan Rudić, zamenik načelnika, šef odseka za prijem urgentnih stanja

Dr Dragan Kikanović, odsek za ambulantne ginekološke intervencije

Odeljenje dijagnostike čini deo ambulantno - polikliničke službe kroz koju prođe najveći broj svih kliničkih pacijenata. Na Odeljenju dijagnostike vrši se prijemna trijaža 24 časa dnevno, u više ambulanti tokom redovnog radnog vremena, i tri ambulante u toku dežurstava. 
Ambulanta broj 2 rezervisana je isključivo za rad lekara ovog odeljenja. Ona je u isto vreme i mesto na koje dolaze najhitniji slučajevi ginekološko – akušerske problematike iz Beograda, Srbije, ali i Republike Srpske, Crne Gore i ponekad Bosne i Hercegovine. 
U ambulantama 7 i 8 odvija se hitna služba za ginekološku i akušersku problematiku van redovnog radnog vremena i vikendom, bez prestanka. Dežurstvo se odvija prema rasporedu specijalističke službe. 
Svi lekari specijalisti klinike imaju prava na ambulantni rad jednom ili više puta nedeljno, u zavisnosti od broja pacijenata koji je na njihovo ime upućen, kao i vrste usluge koju im treba pružiti. 

 • Na odeljenju se pružaju sledeće usluge: 
 • Prijemna trijaža pacijenata 
 • Prijem na kliničko lečenje 
 • Prijem na Odeljenje dnevne bolnice 
 • Pregledi ginekoloških i akušerskih pacijenata 
 • Ultrazvučni pregledi pacijenata 
 • Uzimanje bakterioloških briseva 
 • Nega postoperativnih rana 
 • Sitne hirurške intervencije 
 • Rad onkološkog konzilijuma 

INTERNISTIČKI KABINET

Šef kabineta: dr Vera Stankić
Odgovorna sestra: VMS Koraljka Radosavljević 
Telefon: 011/ 2068 - 253 

U okviru Odeljenja za internističku dijagnostiku obavljaju se: 

 • Pregledi u okviru preoperativne pripreme 
 • Pregled i praćenje bolesnica kod kojih se obavlja autotransfuzija 
 • Konsultativni pregledi pre ginekoloških intervencija koje se obavljaju u okviru Dnevne bolnice 
 • Konsultativni pregledi trudnica upućenih iz Savetovališta za trudnice i hospitalizovanih na Odeljenju za visokorizične trudnoće 
 • Internistički pregled u okviru PGS-a (ginekološki skrining program ) 

Pored toga, dijetetičar sprovodi zdravstveno-edukativni rad sa bolesnicama i zdravstvenim radnicima. 
Odeljenje internističke dijagnostike funkcioniše u dva kabineta gde se obavljaju odvojeno pregledi civilnih i hospitalnih bolesnika.