Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE PORODILIŠTA

Načelnik:
Prof. dr Snežana Rakić Glavna sestra:
VMS Dragana Mladenović Telefoni:
+381 11 2068 252

Doc. dr Svetlana Janković Ražnatović, zamenik načelnika, šef odseka akutne patologije trudnoće

Dr Jelena Stanković, šef odseka za prevremeni porođaj

Prim dr Aleksandar Ćurković, šef odseka prvog porođajnog doba

Porodilište GAK "Narodni front", spada u grupu najsavremenijih i najfrekventnijih porodilišta u Srbiji.

Za poslednjih 50 godina porođeno je oko 280.000 trudnica, sa između 6.500 i 7.000 porođaja godišnje.

ORGANIZACIJA

Sastoji se od 7 porođajnih sala, sa 10 porođajnih kreveta.

Porodilište čine i jedna pripremna prostorija za trudnice, ultrazvučni kabinet sa najsavremenijim color Dopler aparatom. Porodilištu isto tako pripada hitna operaciona sala u kojoj se obavljaju Carski rezovi i hitne operacije.

U sastav porodilišta ulazi i odeljenje patologije trudnoće koga čini 4 sobe sa kapacitetom od 14 kreveta, namenjenih hitnim stanjima u akušerstvu.

Poseban ekskluzivitet čini porođajni apartman, opremljen kupatilom, koji pruža mogućnost prisustvo supruga/ roditelja, na porođaju.

U popodnevnim satima i noću porodilište je radno mesto za dvoje specijalista Ginekologije i akušerstva, kao i za Glavnog dežurnog koji u isto vreme rukovodi i celom Klinikom.

Osoblje odeljenja sačinjavaju i 22 babice i 12 spremačica na čelu sa glavnom sestrom, VMS Ljubicom .

Porodilište je opremljeno najsavremenijim uređajima, namenjenim praćenju stanja porodilje i ploda, kao i visoko stručnim kadrom.

Kao posebnost izdvajamo:

  • Bezbolne porođaje (porođaje u epiduralnoj anesteziji), koji se sada rutinski obavljaju i čine oko 20 % svih porođaja
  • Porođaj u porođajnom apartmanu koji omogućava maksimalni komfor i prisustvo supruga/ roditelja u toku porođaja
  • "Baby friendly" program koji predstavlja neposredan kontakt majke i bebe kao i prisustvo bebe uz porodilju neposredno nakon porođaja