Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE CARSKIH REZOVA

Načelnik:
Dr Anka Ćirović Glavna sestra:
VMS Sunčica Dinić Latas Telefoni:
+381 11 2068 347

Dr Slobodanka Babić, zamenik načelnika

Odeljenje carskih rezova nalazi se na 4. spratu Klinike i bavi se postoperativnom intenzivnom i poluintenzivnom negom pacijentkinja  kod kojih je porođaj morao da se završi operativnim putem, odnosno carskim rezom. Na Odeljenju je na raspolaganju 27 kreveta, smeštenih u 11 soba (1 jednokrevetna, 4 dvokrevetne i 6 trokrevetnih).  Sve sobe su opremljene hirurškim krevetima i sve su klimatizovane.

Bebe su smeštene u dečijem boksu sve dok su majke u periodu intenzivne nege, a potom funkcioniše „Baby friendly“ princip, tesno sarađujući sa neonatolozima i pedijatrijskim sestrama.

Pored načelnika, na odeljenju rade i tri specijaliste ginekologije i akušerstva, a negu i terapiju po principu smenskog rada sprovodi 13 sestara na čelu sa glavnom sestrom Odeljenja. 

Osoblje je obučeno za praćenje i tretman eventualnih komplikacija, uz intenzivnu saradnju sa anesteziologom i internistom.