Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE ZA VISOKORIZIČNE TRUDNOĆE 1

Načelnik:
Prof. dr Željko Miković Glavna sestra:
VSS Zorica Popadić Telefoni:
+381 11 2068 234
+381 11 2068 373

Ass dr Vesna Mandić Marković, zamenik načelnika, šef odseka fetalne terapije

Dr Barbara Damnjanović Pažin, šef odseka savetovališta za trudnice

Odeljenje visoko rizičnih trudnoća - OVRT je tercijarni centar za dijagnostiku, terapiju i tretman svih komplikacija trudnoće i hroničnih bolesti u trudnoći.

ORGANIZACIJA ODELJENJA:

•             Savetovalište za trudnice - prizemlje (dve prijemne ambulante sa ultrazvučnim aparatom i dva CTG-a)

•             Dve ambulante za hospitalne pacijente

•             Dva ultrazvučna kabineta

•             Kabinet za kardiotokografiju (tri CTG-a)

•             Tri odseka:

1.            Patologija rane trudnoće

2.            Prenatalna dijagnostika

3.            Hronične bolesti u trudnoći

DELATNOST

•             Genetsko savetovalište

Kada? - Petkom od 9 časova.

Kome je namenjeno? - Trudnicama sa opterećenom ananezom vezanom za genetska oboljenja i sa sumnjivim ili patološkim nalazima biohemijskog i ultrazvučnog skrininga hromozomskih poremećaja.

Ko daje savet? Dva odeljenska lekara-perinatologa i konsultant genetičar. Posle ultrazvučnog pregleda i uvida u analize daje se savet za dalji postupak.

•             Ekspertski ultrazvuk

Kada? - Četvrtkom od 9 časova.

Kome je namenjeno? Trudnicama sa sumnjivim ili patološkim ultrazvučnim nalazima; sa rizičnim faktorima za pojavu anomalija ploda i placente (infekcije, lekovi, toksini i bolesti u trudnoći); sa indikacijama postavljenim na Genetskom savetovalištu i dr.

Ko vrši pregled? - Najiskusniji perinatolozi. Pregledi podrazumevaju detaljno ultrazvučno sagledavanje fetalne anatomije i prisustva soft markera i primenu doplera i 3D/4D ultrazvuka prema indikacijama.

•             Konzilijum za kongenitalne malformacije

Kada? - Četvrtkom od 8.45 časova

Gde? - Na Institutu za majku i dete na Novom Beogradu

Kome je namenjeno? - Trudnicama sa već dijagnostikovanim kongenitalnim anomalijama; sa suspektnim srčanim manama; sa nejasnim i retkim poremećajima anatomije ploda.

Ko učestvuje u radu? - Iskusni stručnjaci iz GAK "Narodni front" (dva perinatologa) i iz Instituta za majku i dete (kardiolog, dečiji hirurzi, nefrolog, neurolog i stručnjaci iz drugih oblasti).

Konzilijum obavlja definitivnu dijagnostiku kongenitalnih anomalija, selektuje korektibilne i definiše prenatalnu i postnatalnu medikamentoznu i hiruršku terapiju.

•             Savetovalište za skrining prvog trimestra

Kada? - Četvrtkom od 14 sati.

Kome je namenjeno? - Svim trudnicama mlađim od 39 godina.

Ko učestvuje u radu? - Perinatolozi licencirani od strane Fetal Medicine Foundation - London. Ultrazvučni pregled od 11. do 14. nedelje trudnoće – biometrija, krupna anatomija, nuhalna transluscencija (NT), duktus venozus, nosna kost, trikuspidalna valvula i procena rizika metodom Fetal Medicine Foundation i/ili metodom PRISCA.

•             Interventni ultrazvuk

Kada? - Utorak i četvrtak u ranije zakazanom terminu.

Kome je namenjeno? - Svim trudnicama - starijim od 37 godina; sa indikacijama postavljenim na genetskom savetovalištu; sa kongenitalnim anomalijama; sa Rh aloimunizacijom, smanjenom i povećanom količinom plodove vode, blizanačkim transfuzijskim sindromom i mnogim drugim poremećajima.

Ko radi? - Perinatolozi specijalizovani za interventni ultrazvuk.

Koje se intervencije rade? - Amniocenteza, kordocenteza, biopsija čupica (CVS), placentocenteza, intrauterusna transfuzija, amnioinfuzija/amnioderivacija, torako- i veziko-amnionski šant, punkcija, amnioseptostomija, embrioredukcija, biopsija fetalnih organa i tkiva...)

LOKACIJA I PROSTOR

•             Četvrti sprat - levo krilo zgrade klinike

•             16 soba (dvokrevetne i trokrevetne)

•             dva apartmana

•             50 postelja.

Kompletno je renovirano, čime je na funkcionalan način prostor učinjen prijatnim ambijentom za boravak trudnica i rad osoblja.

OPREMA

•             Tri ultrazvučna aparata:

1.            Voluson 730 ekspert (3D i 4D)

2.            Toshiba Nemio 17 (color Doppler)

3.            Aloca 500 SSD

•             5 CTG monitora Hewlet-Pacard