Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE ZA VISOKORIZIČNE TRUDNOĆE 2

Načelnik:
Prof. dr Amira Egić Glavna sestra:
Zorica Popadić Telefoni:
+381 11 2068 234
+381 11 2068 373

Prim. dr Nikola Cerović, šef odseka za patologiju odmakle trudnoće

Ass dr Nataša Karadžov, šef odseka za prenatalnu dijagnostiku sa genetskim savetovalištem