Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE MEDICINSKE BIOHEMIJE

Načelnik:
Dr Daniela Ardalić Glavna sestra:
Lab. tehničar Nataša Darijević Telefoni:
+381 11 2068 353 i +381 11 2068 218

Odeljenje medicinske biohemije kao osnovnu delatnost ima pružanje savremene laboratorijske dijagnostike iz oblasti medicinske biohemije, imunohemije i laboratorijske hematologije, te hitne laboratorijske dijagnostike, a u skladu sa pravilima dobre laboratorijske prakse

U svom stručnom radu primeljuje i uvodi dijagnostičke postupke, specifične analize i metode, te nove tehnologije prema preporukama međunarodnih stručnih udruženja.

Tokom 24 sata pruža usluge neophodne za medicinsko biohemijsku dijagnostiku hitnih stanja.