Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNU TERAPIJU

Načelnik:
Dr Mijomir Paštar Glavna sestra:
VMS Tanja Davidović Telefoni:

Dr Dijana Damjanović, zamenik načelnika, šef odseka intenzivne terapije

Prim dr Jelena Đukić, šef odseka akušerske anestezije

 

Anesteziologija je grana medicine koja se bavi perioperativnim lečenjem, odnosno anesteziolog je lekar koji prati pacijenta kroz sve faze operativnog lečenja, od procene stanja zdravlja i pripreme za operacije, preko anesteziranja i intenzivnog lečenja u operativnom i post-operativnom toku. 

Na odeljenju anestezije GAK Narodni front delatnosti anesteziologa su definisane kroz:

  • ambulantni rad sa pacijentkinjama, gde se procenjuje opšte stanje zdravlja i sagledavaju mogućnosti operativnog lečenja i obezboljivanja,
  • rad u Operacionim salama i Odeljenju porodilišta,
  • rad u Jedinici intenzivne nege,
  • rad na Postoperativnom i drugim odeljenjima kada je potrebno produženo intenzivno lečenje pacijentkinja,
  • rad u Dnevnoj bolnici na ambulantnim procedurama.

Na odeljenju su u rutinskom radu raspoložive anesteziološke tehnike opšte i regionalne anestezije, uz savremenu opremljenost aparatima za anesteziju, mašinama za veštačku ventilaciju, kompletnim neinvazivnim i invazivnim monitoringom, defibrilatorima, fiberoptičkim laringoskopom i infuzionim pumpama. Rad lekara anesteziologa je definisan u redovnom radu, svakodnevno od 07-14h i u dežurstvima prema rasporedu rada u vremenu od 13-08h. 
Rad anesteziologa na obezboljivanju porođaja se obavlja kontinuirano 24h shodno rasporedu rada. Ambulantni rad se obavlja svakodnevno u vremenu 09-14h, bez prethodnog zakazivanja.

Odeljenje ima dva odseka, Odsek intenzivne terapije i Odsek akušerske anestezije.