Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE DNEVNE BOLNICE

Načelnik:
Prof. dr Ana Jovanović Glavna sestra:
VMS Jasmina Jovanović Telefoni:
Prevencija vertikalne transmisije HIV - 011 / 2068-268
Informacije - 011/ 2068-387, 2068-342(od 11 do 13h)
Lekari specijalisti odeljenja - 011/ 2068-239

Dr Tomislav Paunović, šef odseka za invazivnu dijagnostiku, zamenik načelnika odeljenja

Dr Sonja Lubardić Savić, šef odseka abortusa

 

Odeljenje Dnevne bolnice je 2002. godine odvojeno od Odeljenja za planiranje porodice. 

Nakon završenog renoviranja 2003. godine Dnevna bolnica se danas nalazi na međuspratu GAK "Narodni Front" i čine je tri odseka: 

  • ODSEK ZA PREKID TRUDNOĆE - bavi se dijagnostikom (uz ultrazvučnu verifikaciju) neželjene trudnoće do 10. gestacione nedelje i pripremom i upoznavanjem pacijentkinja sa procedurom i mogućim rizicima legalnog arteficijelnog prekida trudnoće. U dve specijalizovane ambulante vrše se intervencije po svim pravilima asepse i antisepse u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji, a zatim u sobama za oporavak prate i savetuju pacijentkinje nakon intervencije. Ukupan broj arteficijelnih legalnih prekida trudnoće u 2005. god bio je 3625. 
  • ODSEK ZA NEINVAZIVNU DIJAGNOSTIKU - obuhvata dve dijagnostičke ambulante - za kolposkopske preglede i za ultrazvučni pregled dojke i male karlice. Osim svakodnevnih pregleda pacijentkinjama je pružena mogućnost da za jedno prepodne u okviru PROGRAMA GINEKOLOŠKOG SKRININGA (PGS) obave redovne kontrolne godišnje preglede - ginekološki, pregled dojke i internistički pregled. 

U saradnji sa mnogim firmama (TELEKOM, NOVOSTI, TEHNOGAS) obavljaju se godišnji sistematski pregledi zaposlenih. 

Nabavkom posebnog ginekološkog stola od marta 2006. godine omogućen je kvalitetan pregled osoba sa invaliditetom. Ukupan broj pregleda u okviru PGS i sistematskih pregleda u radnim organizacijama bio je u 2005. god 2911. 

  • ODSEK ZA INVAZIVNU DIJAGNOSTIKU, osim navedene dve ambulante za male dijagnostičke i terapijske intervencije obuhvata i laserom opremljenu operacionu salu. U njoj se vrši laser - vaporizacija virusnih promena donjeg genitalnog trakta, dijagnostičke konizacije grlića i sve jednodnevne intervencije nakon kojih se pacijentkinje uz savet otpuštaju na kućno lečenje. 

U planu je i nabavka instrumenata i opreme za laparoskopske operacije. Broj laserskih vaporizacija u 2005. god bio je 942. 
PGS - PROGRAM GINEKOLOŠKOG SKRININGA 
Ovim programom GAK "Narodni front" već nekoliko godina omogućava ženama da u toku jednog prepodneva ciljano izvrše sledeće preglede: 
1. Kompletan PGS (samo za privatna lica) koji obuhvata: pregled standardnih laboratorijskih analiza (KKS, biohemija, urin), kolposkopski pregled, analizu PA (test po Papanikolau) i cervikalni bris, ultrazvučni pregled Color Dopplerom materice i jajnika, ultrazvučni pregled dojke, pregled lekara specijaliste-interniste sa EKG-om i pregledom osnovnih laboratorijskih analiza (rezultati stižu istog dana) i razgovor sa lekarom specijalistom - ginekologom o daljem postupku radi prevencije, lečenja i kontrole. 
Cena pojedinačnog pregleda iznosi 10.000,00 din.
2. Skraćeni PGS (samo za fizička lica) koji obuhvata: ginekološki pregled, analizu PA (test po Papanikolau), kolposkopiju, ultrazvučni pregled Color Dopplerom materice i jajnika, ultrazvučni pregled dojke i cervikalni bris. 
Cena pojedinačnog pregleda iznosi 8000,00 din.
3. Program pregleda žena u perimenopauzi i postmenopauzi osim prethodnog sadrži i:

  • Ispitivanje gustine koštane mase 
  • Analizu tumorskih markera 

Cena po pojedinačnog pregleda iznosi 8000,00 din. 
Navedenim pregledima, uz redovnu kontrolu i praćenje opšteg ginekološkog statusa, prevashodno se postiže: 
1.    Prevencija i rano otkrivanje raka grlića materice 
2.    Ultrazvučno prepoznavanje ranog stadijuma raka jajnika 
3.    Ultrazvučno i color Doppler otkrivanje sumnjivih promena i ranog stadijuma raka dojke 
U ranim stadijumima izlečivost ova tri najzastupljenija karcinoma u ženskoj populaciji je 100%. 
Spremnost Klinike i odeljenja Dnevne bolnice da sa svojim vrhunskim stručnim kadrovima obezbedi ekspertne specijalističke usluge stoji na raspolaganju svakoj ženi. Ona može individualno ili u okviru sistematskog pregleda preko svoje firme ili organizacije (odnedavno je to i "KRUG", organizacija osoba sa invaliditetom) da se obrati našem stručnom timu na navedene brojeve telefona koji se nalaze na vrhu stranice.

 

PREVENCIJA VERTIKALNE HIV TRANSMISIJE

U periodu od 20 godina (1984 - 2004.) u našoj zemlji registrovano je 1868 HIV-om inficiranih osoba, od toga 515 žena. Od pojave prvih slučajeva do danas uočava se porast ženske populacije među HIV pozitivnima kao i porast heteroseksualnog načina prenošenja virusa. 
Vertikalna transmisija-prenošenje virusa sa roditelja/majke na dete može se desiti u trudnoći (25-40%), u toku porođaja (60-75%!) i posle rođenja - dojenjem (16%). 
Realizacija projekta prevencije vertikalne HIV transmisije započeta je u GAK "Narodni Front" septembra 2003. godine po odobrenju Minstarstva za zdravlje Republike Srbije. Primarna strategija je maksimalan obuhvat trudnica testiranjem na HIV tokom prenatalnog perioda, uz poštovanje principa anonimnosti i dobrovoljnosti. 
Svaka HIV pozitivna trudnica se može obratiti osoblju i načelniku Dnevne bolnice, gde će joj biti pružene sve informacije i predložena antiretrovirusna terapija i optimalan način vođenja i završetka trudnoće, koji smanjuje mogućnost vertikalne transmisije na svega 2%. 
U periodu od 2 godine (maj 2004.-jun 2006.) javilo se 10 trudnica. Kod tri pacijentkinje urađen je arteficijelni prekid trudnoće, 6 trudnoća je uspešno završeno rođenjem zdravog deteta i jedna trudnica je u trećem trimestru trudnoće. 
KAPCITETI
Odeljenje dnevne bolnice raspolaže sa ukupno 11 postelja.