Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Trofoblastne bolesti, bakterijske vaginoze i seksualno prenosive bolesti

TROFOBLASTNE BOLESTI

Gestacijske trofoblastne bolesti, neoplazme (GTN) spadaju u grupu oboljenja koja predstavljaju poremećaj fertilizacije. Najčešće se javljaju kod žena mlađih od 20 i starijih od 40 godina u formi kompletne hidatidiformne mole i  parcijalne mole, koje su benigni oblici GTN i invazivne mole, tumora ležišta posteljice ili horiokarcinoma, koje su maligni oblici GTN. U oko 50% slučajeva  mogu se javiti kao  maligni oblik GTN. Zbog toga zahtevaju ozbiljno praćenje pacijenta kroz period koji nakon dobijanja tri uzastopne negativne vrednosti beta horionskog gonadotropina (Beta hCG) može trajati šest meseci do dve godine. Neophodno je upozoriti pacijenta da rizik od ponovne molarne trudnoće postoji,  da je nizak i da iznosi 1:74.

GTN  se javljaju i kod žena  u perimenopauzi i menopauzi, pa ginekolozi moraju biti obazrivi u dijagnostici kod naglog uvećanja uterusa, posebno u slučajevima gde je krvavljenje praćeno prisustvom cističnih formacija različite veličine. Neretko se ove pacijentkinje žale na osećaj muke, nabreklost  i bolnu osetljivost  dojki, kao i uvećanje štitne žlezde.

Moguće je, da kod žena u perimenopauzi, legalni prekid trudnoće prethodi GTN, što  olakšava  dijagnostiku jer se tada razmišlja o ovom oboljenju.....

Dijagnostiku, lečenje i više informacija o GTN možete dobiti od ordinirajućeg ginekologa na Odeljenju konzervativne ginekologije, telefon 011/2068-340, 2068-378

U GESTACIJSKE TROFOBLASTNE BOLESTI (GTN) SPADAJU:

 1. HYDADIFORM MOLE
 • partial hydadiform mole
 • complete hydadiform mole

MALIGNE FORME GTN

 1. INVASIVE MOLE
 2. CHORIOCARCINOMA
 3. PLACENTAL SYTE TROPHOBLASTIC TUMOR

BAKTERIJSKE VAGINOZE (BV) I SEKSUALNO PRENOSIVE INFEKCIJE (STI)      

BV I STI SEKVELE :

     GINEKOLOŠKE

 • 1.vaginalna sekrecija
 • 2.cervikalna displazija
 • 3.salpingitis
 • 4.rekurentne urinarne infekcije

OBSTETRIČKE

 • 1.horioamnionitis
 • 2.postpartalni endometritis
 • 3.PROM i prevremeni porodjaj

VAGINALNI SEKRET - normalan

 • bez mirisa
 • Proziran ili beličast
 • Viskozan
 • Homogen
 • Kiseo, ph manji od 4,5
 • Ne ističe pri pregledu spekulumom
 • BEZ polimorfonuklearnih neutrofila

BAKTERIJSKE VAGINOZE (BV):

 • Lactobacillus - samo nekoliko (vodonik peroksid produkujućih Lactobacilla)
 • Broj mikroorganizama po gramu tkiva veći od 109
 • Anaerobi: aerobi 100:1 do 1000:1
 • Gardnerella prisutna kod 95% žena
 • Mobiluncus prisutan kod 50-70% žena
 • Mycoplasma hominis prisutna kod 60-70% žena

SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI - STD/STI:

 • Condylomata accuminata (6,11,16,18,31...)
 • Trichomonas vaginalis
 • Chlamidia
 • Herpes virus simplex
 • Gonorrhoea
 • Pediculosis pubis
 • Syphilis
 • itd.

Dijagnostiku, lečenje i više informacija o GTN možete dobiti od ordinirajućeg ginekologa na Odeljenju konzervativne ginekologije, telefon 011/2068-340, 2068-378

Prof. dr Branka Nikolić, načelnik Odeljenja konzervativne ginekologije