Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Uputstvo za pripremu za komisiju VTO sa darovanim reproduktivnim materijalom

Od 10.12.2022. zvanično su krenule prijave za komisiju za proces vantelesne oplodnje darovanim reproduktivnim materijalom. Prijava se može izvršiti samo na sajtu euprave (link: https://euprava.gov.rs/usluge/7408). Kriterijumi za prijavu:

  • Žene do 45 godina kod kojih su iscrpljene mogućnosti lečenja neplodnosti sopstvenim reproduktivnim ćelijama
  • Muškarci sa azospermijom gde ne postoji mogućnost dobijanja sopstvenog reproduktivnog materijala
  • Žene do 45 godina bez partnera koje imaju neostvareno pravo na roditeljstvo

Napomena: Prijavu izvršiti nakon prikupljene neophodne medicinske dokumentacije.

 

Spisak neophodnih analiza za parove za postupak BMPO sa darovanim jajnim ćelijama (pdf)

Spisak neophodnih analiza za parove za postupak BMPO sa darovanim spermatozoidima (pdf)

Spisak neophodnih analiza za žene bez partnera (pdf)

 

Uz navedenu medicinsku dokumentaciju neophodno je i pripremiti za parove:

  • Uput iz doma zdravlja za komisiju za BMPO u GAK „Narodni Front“ (žena)
  • Uput iz doma zdravlja za ultrazvučni pregled za komisiju za BMPO u GAK „Narodni Front“ (žena)
  • Uput iz doma zdravlja za GAK „Narodni Front“ komisija za BMPO spermogram
  • Izjava o vanbračnoj zajednici overena kod notara za parove koji nisu u bračnoj zajednici.

*Uputi važe mesec dana od datuma izdavanja.

Uz navedenu medicinsku dokumentaciju neophodno je i pripremit za žene bez partnera:

  • Uput iz doma zdravlja za komisiju za BMPO u GAK „Narodni Front“
  • Uput iz doma zdravlja za ultrazvučni pregled za komisiju za BMPO u GAK „Narodni Front“
  • Overena izjava kod notara da žena nema partnera

Prilažete kopiju medicinske dokumentacije uz ličnu kartu i overenu zdravstvenu knjižicu.

Sve informacije, prava i obrasce koje treba pripremiti na dan komisije zainteresovani mogu pronaći na sajtu RFZO: https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/vto