Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad na klinici obavlja se u okviru Odeljenja za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, ali i svakog odeljenja klinike posebno.
Naučno-istraživački rad odvija se na tri plana: 

  • Pružanje zdravstvenih usluga, 
  • Istraživačka delatnost 
  • Nastavno - naučna delatnost 
  • Međunarodna naučna i klinička saradnja

U oblasti zdravstvene delatnosti obavljaju se konsultantski pregledi pacijenata sa posebnim akcentom na oblasti onkologije i ginekološke endokrinologije. 

Savetovalište za adolescentnu ginekologiju - Doc. dr Milena Papić Obradović

Savetovalište za kolposkopiju - Dr Jovica Milošević i dr Aleksandra Pikula

Na odeljenju se takođe obavlja i proces nastavno – edukativne aktivnosti sa multidisciplinarnim karakterom gde dolaze studenti Biomedicinskog inženjerstva, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i studenti iz inostranstva.
Načelnik odeljenja, doc. dr Milena Papić-Obradović, naučni saradnik, višegodišnji je predavač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti rane dijagnostike karcinoma grlića materice, kao i predavač na međunarodnim doktorskim studijama ECPD (European Center for Peace and Development).