Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
NACIONALNA ŠKOLA ZA PATOLOGIJU CERVIKSA, VAGINE, VULVE I KOLPOSKOPIJU

OBAVEŠTENJE

Škola kolposkopije održaće se 20.03.-22.03.2024. godine u Hotelu Mona Plaza u Beogradu, ulica Solunska 21. Kotizacija iznosi 37.000 dinara, a uplate možete izvršiti i zajedno sa prijavom za školu poslati na zivkoperisic@gmail.com najkasnije do 12.03.2024. godine.

PRIJAVA ISPITA

Ispit će se polagati 18. aprila 2024.godine u 8h, u GAK Narodni front, na 2. spratu, u konferencijskoj sali.

Prijavu za polaganje ispita (prijava za polaganje ispita 18.04.2024.) popuniti čitko štampanim slovima i poslati na sledeću adresu:

Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju, Ginekološko-akušerska klinika Narodni front,11 000 Beograd, Kraljice Natalije 62  ili na e-mail adresu: zivkoperisic@gmail.com

ISTORIJAT

Škola je osnovana 1996. godine od strane Sekcije za patologiju cerviksa i kolposkopiju kojom je rukovodio doc. dr Branko Stanimirović, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za zdravlje Republike Srbije. Od 2015.godine Školom rukovodi Prof.dr Živko Perišić.

CILJ OSNIVANJA ŠKOLE

Cilj osnivanja škole je edukacija što većeg broja ginekologa iz oblasti ranog otkrivanja i lečenja premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakta žene, da bi se stvorila kadrovska osnova za uvođenje Nacionalnog programa borbe protiv malignih bolesti tih organa, prevashodno maligne bolesti cerviksa, vrlo česte u našoj populaciji.

RUKOVODSTVO ŠKOLE        

Direktor:

Prof. dr Živko Perišić, GAK "Narodni front", Beograd

Sekretarijat :

Prof. dr Svetlana Dragojević - Dikić, GAK "Narodni front", Beograd

Prof. dr Ana Mitrović-Jovanović, GAK "Narodni front", Beograd

Prim. Dr Dragan Jeremić, GAK "Narodni front", Beograd

Dr Aleksandra Pikula, GAK "Narodni front", Beograd

Ass. dr Milena Zamurović, GAK "Narodni front", Beograd

Dr Nemanja Stojanović, Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS

Administrativni sekretari:

VMS Ana Radivojević, GAK "Narodni front", Beograd

SMS Svetlana Veljanovski, GAK "Narodni front", Beograd

Obaveštenja:

 

Naučni odbor:

Prof. dr Branko Stanimirović, GAK "Narodni front", Beograd

Prof. dr Vesna Kesić, Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS

Prof. dr Živko Perišić, GAK "Narodni front", Beograd

Prof. dr Vladimir Pažin, GAK "Narodni front", Beograd

ORGANIZACIJA ŠKOLE

Škola kolposkopije organizuje se  u Hotelu Mona Plaza u vidu intenzivnog, trodnevnog teoretskog kursa prema utvrđenom programu. Na kraju kursa polaznici dobijaju Certifikat I

Praktična obuka podrazumeva dvomesečnu, praktičnu edukaciju iz kolposkopije, koja se sprovodi u mentorskim centrima, pod rukovodstvom iskusnih mentora i sa najsavremenijom tehničkom opremom, koju je za mentorske centre obezbedila škola. Na kraju praktične edukacije, polaznici škole od mentora dobijaju Certifikat II

Neophodno je da mentorski centri akredituju praktičan kurs kolposkopije u trajanju od dva meseca.

Praktična edukacija u mentorskim centrima se sprovodi kontinuirano, tokom cele godine. Za što bolje i efikasnije usvajanje gradiva predvidenog programom škole, predavači su za polaznike škole pripremili i štampali do sad šest udžbenika, od kojih su prva dva činili sažeci (1997. godine) i prošireni sažeci (1998. godine) predavanja, da bi druga četiri bila pravi Atlasi sa slikama u boji (1999. god., 2006. god, 2012. god., 2019).

 

 

       1999. god                         2006. god                        2012. god                     2019. god

EDUKATIVNI (MENTORSKI) CENTRI

Edukativni centri Nacionalne Škole u kojima se obavlja dvomesečna praktična edukacija iz kolposkopije i mentori koji ih vode:

BEOGRAD, GAK "Narodni front", dr Aleksandra Pikula i Ass.dr Milena Zamurović
BEOGRAD, IGA KCS, Prof. dr Vesna Kesić
NIŠ, Ginekološka klinika, Prof. dr Radomir Živadinović
NOVI SAD, Ginekološka klinika, Prof. dr Ljiljana Mladenović Segedi
KRAGUJEVAC, Ginekološka klinika, Prof.dr Zoran Protrka
S. KAMENICA, Inst. za onkologiju, dr Marina Popović
BANJA LUKA, Ginekološka klinika, prim. dr Vladimir Perendija
SARAJEVO, Ginekološka klinika, dr Anja Tomić-Čiča
PODGORICA, Ginekološka klinika, dr Vesna Čolaković-Popović

PROVERA ZNANJA

Provera znanja stečenog u školi se sprovodi na ispitima, koje škola organizuje dva puta godišnje - aprilski i oktobarski ispitni rok. Ispit sa sastoji od teoretskog dela, koji podrazumeva rešavanje testa (30 pitanja) i prepoznavanja kolposkopskih slika na projekcijama (15 slika) i praktičnog dela, tj. kolposkopskog pregleda pacijentkinje pred ispitnom komisijom.

Polaznici škole, koji uspešno polože ispit, dobijaju diplomu, koja im omogućava samostalan rad u dijagnostici i terapiji oboljenja donjih genitalnih organa žene.

DOSADAŠNJI REZULTATI ŠKOLE

Školu je do sada pohađalo 1242 polaznika iz svih krajeva Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Prikazano po generacijama to izgledalo ovako:

Generacija 1996. godine - 149 polaznika

Generacija 1997. godine - 64 polaznika

Generacija 1998. godine - 115 polaznika

Generacija 1999. godine - 64 polaznika

Generacija 2001. godine - 104 polaznika

Generacija 2003. godine - 121 polaznik

Generacija 2005. godine - 132 polaznika

Generacija 2007. godine - 127 polaznika

Generacija 2009. godine - 93 polaznika

Generacija 2011. godine. – 120 polaznika

Generacija 2013. godine – 89 polaznika

Generacija 2015. godine – 64 polaznika

Generacija 2017. godine - 51 polaznik

Generacija 2019. godine - 48 polaznika

Generacija 2022. godine - 44 polaznika

Navedeni rezultati pokazuju nivo zainteresovanosti ginekologa i lekara na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva za ovu školu, što opravdava njeno postojanje i potvrduje visok stručni i organizacioni nivo.

PREUZMITE:
Certifikat I
Certifikat II
Program škole za 2024. godinu
Diploma
Prijava za školu
Prijava za polaganje ispita OKTOBAR 2023.
Prijava za polaganje ispita APRIL 2024.
Instrukcija za devizno plaćanje

 

ADRESA SEKRETARIJATA ŠKOLE

Ginekološko - akušerska klinika "NARODNI FRONT",

Beograd, Kraljice Natalije 62
Tel. 011/2068230, Fax. 011/3610863

E - mail: zivkoperisic@gmail.com

www.gakfront.org