Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Škola citologije

Škola ginekološke citodijagnostike u GAK ’’Narodni front’’ postoji kontinuirano više od četrdeset godina. U okviru škole postoje i akreditovana su tri kursa i to: Osnovni kurs ginekološke citodijagnostike, napredni kurs ginekološke citodijagnostike i jednodnevni kurs – novine u ginekološkoj citodijagnostici. Osnovni kurs ginekološke citodijagnostike traje neprekidno šest meseci. U tom periodu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti ginekološke citodijagnostike po Papanikolau i Bethesda terminologiji i osposobljeni su za samostalan rad na skriningu i dijagnostici i prevenciji karcinoma grlića materice.  Cena kursa je 100.000 dinara. Napredni kurs ginekološke citodijagnostike traje dve nedelje. U tom periodu planirano je obnavljanje znanja i analiziranje rada citodijagnostičara koji su predhodno stekli osnovna znanja iz oblasti citodijagnostike sa ciljem što bolje praktične primene citodijagnostike u skriningu, dijagnostici i prevenciji karcinoma grlića materice. Jednodnevni kurs ima za cilj razmenu znanja, iskustava i problema vezanih za primenu Nacionalnog programa za prevenciju karcinoma grlića materice.

Pitanja u vezi sa školom citologije (kursevima) i prijave možete poslati dr Mileni Zamurović na e-mail - zamurovic.milena@gakfront.org