Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Uputstvo za pripremu za komisiju VTO

Zbog velikog interesovanja parova koji su svoje poverenje za proces vantelesne oplodnje ukazali bolnici GAK Narodni front kroz Nacionalni program BMPO, donosimo vam najvažnije novine za ulazak u proces o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) od 15. juna ove godine.


RFZO omogućio je  šira prava osiguranicima u vezi sa postupcima vantelesne oplodnje. Daje se mogućnost na neograničen broj pokušaja BMPO radi dobijanja prvog deteta, dva pokušaja za drugo dete ukoliko je prva trudnoća iz postupka BMPO uz ocenu struke.


Starosna granica za žene pomerena je na 43 godine u trenutku dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO.


Za stimulisani postupak BMPO žena sa svojim partnerom direktno se upućuje na Komisiju za BMPO u zdravstvenu ustanovu.


Izabrani lekar ginekolog je dužan da pre izdavanja uputa za Komisiju utvrdi da li par ispunjava kriterijume za sprovođenje postupka BMPO  i ima li sve potrebne analize propisane od strane RFZO. Spisak potrebnih analiza za komisiju u zdravstvenoj ustanovi link.


Postupak pred Komisijom za BMPO: osigurano lice-žena putem telefona zakazuje pregled, za sebe i partnera i prilikom dolaska na zakazani pregled dostavlja kompletnu medicinsku dokumentaciju i potrebne upute ( uput za UZ pregled za komisiju za BMPO, uput za komisiju za BMPO, muški partner-uput za spermogram). Pred Komisijom za BMPO, ženi se u postupku ocene obavlja ultrazvučni pregled, određuje BMI, a muškarcu spermogram.


Ako Komisija utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za BMPO, izdaje im se Potvrda koja važi dvanaest meseci.  To je period u kojem je zdravstvena ustanova u obavezi da obavi postupak BMPO kod para.


Partneri pre pregleda na Komisiji za BMPO popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:


Izjavu o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se obaviti postupak. (BMPO 1x2 primerka)


Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO. (BMPO 2x2 primerka)


Izjavu partnera koji su saglasni da ukoliko bude postojala mogućnost zamrznu embrione. (BMPO 6x3 primerka)


Kod postupka za drugo dete parovi dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka  BMPO, tako što prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta.


Za vanbračne partnere radi ostvarivanja prava BMPO o trošku RFZO neophodna je izjava overena od strane javnog beležnika da je par u vanbračnoj zajednici.


Parovima se na teret redovnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje i zamrzavanje šest embriona sa rokom čuvanja do pet godina.


Svu papirologiju za proceduru krioembriotransfera parovi završavaju u matičnoj filijali RFZO, bez prethodnog upućivanja na Komisiju za BMPO.


Detaljnije informacije o svim novinama i upustvima za ulazak u program BMPO o trošku RFZO možete pogledati na ovom linku.Telefon za zakazivanje komisije u GAK Narodni front 011 2068 270. Sva pitanja u vezi sa ostvarivanja prava možete da uputite i na mejl  bmpo@rfzo.rs ili na broj telefona 064 8522 537.