Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Front magazin

Front magazin je časopis namenjen pacijentima i distribuira se besplatno na klinici, u cilju njihove adekvatne i pravovremene informisanosti. Dinamika objavljivanja je 4 puta godišnje.

Kontakt: Katarina Đurić, Savetnik za marketing i komunikacije

tel: 011/2068 264, e-mail: djuric.katarina@gakfront.org

Front Magazin Broj 8 - Jun 2017

Front Magazin Broj 7 - Mart 2017

Front Magazin Broj 6 - Decembar 2016

Front Magazin Broj 5 - Oktobar 2016

Front Magazin Broj 4 - Jul 2016

Front Magazin Broj 3 - April 2016

Front Magazin Broj 2 - Decembar 2015

Front Magazin Broj 1 - Avgust 2015