Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Godišnji i dnevni finansijski izveštaji i planovi

DNEVNI IZVEŠTAJ ZA 2024. GODINU

 

Odluka UO - Usvajanje Drugog rebalansa FP za 2024. godinu

Drugi rebalans Finansijskog plana za 2024. godinu

Projekcija prihoda i primanja po drugom rebalansu za 2024. godinu

Projekcija rashoda i izdataka po drugom rebalansu FP za 2024. godinu

Ostvarenje sopstvenih prihoda od 01.01.-  25.04.2024. godine

 

 

Odluka UO usvajanje tromesečnog izveštaja za 2024. godinu

Tromesečni izveštaj o preuz. fin. obavezama i izvršenju FP za I-III 2024. godine

Ostvarenje plana prihoda 01.01. - 31.03.2024. godine

Izvršenje plana rashoda i izdataka 01.01. - 31.03. 2024. godine

Stanje sredstava na podračunima

 

Odluka Upravnog odbora - SAGLASNOST NA ZR ZA 2023. godinu

Obrazac 1 - Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine

Obrazac 2 - Bilans prihoda i rashoda za period 01.01. - 31.12.2023. godine

Obrazac 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima za period 01.01. - 31.12.2023. godine

Obrazac 4 - Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01 - 31.12.2023. godine

Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01 - 31.12.2023. godine

Obrazac 6 - Stanje neizmirenih obaveza na dan 31.12.2023. godine

Obrazac 7 - Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2023. godine

Obrazac 8 - Stanje zaliha na dan 31.12.2023. godine

Obrazac K9 OOSO - Odstupanja od novč. toka u periodu 01.01 - 31.12.2023. godine

Obrazac OZPR - Obrazac participacije i refundacije u periodu 01.01 - 31.12.2023. godine

Obrazac - BO-KONTO 414100 - od 01.01. - 31.12.2023. godine

Obrazac - Trans. između budž.korisnika...781100 01.01. - 31.12.2023. godine

Obrazac KRV1 - Krv i labilni produkti od krvi u periodu 01.01 - 31.12.2023. godine

Obrazac DP - Direktna plaćanja od 01.01 - 31.12.2023. godine

Obrazac VP - Korišćeni neraspor. višak prihoda i primanja iz preth.god.od 01.01-  31.12.2023. godine

 

 

 

Odluka UO i NO o usvаjanju Prvog rebalansa FP za 2024. godinu

Prvi rebalans finansijskog plana za 2024. godinu

Prvi rebalans FP za 2024. godinu - Projekcija prihoda i primanja

Prvi rebalans FP za 2024. godinu - Rashodi i izdaci

Ostvarenje sopstvenih prihoda za period 01.01. - 11.03.2024. godinu

 

Odluka UO i NO o usvajanju FI za 2023. godinu

Odluka UO i NO o raspodeli tekućih sopstvenih prihoda za 2023. godinu

Izvršenje Odluke o rapodeli SP 2023. godina

Izveštaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2023. godinu

Ostvarenje planiranih prihoda I-XII 2023. godina

Izvršenje planiranih rashoda I-XII 2023. godina

Stanje sredstava na podračunima 31.12.2023. godina

 

Ugovor o pružanju i finansiranju ZZ za 2024. godinu

 

Finansijski plan za 2024. godinu

Projekcija prihoda za 2024. godinu

Projekcija rashoda i izdataka za 2024. godinu

 

V Rebalans Finansijskog plana za 2023. godinu

V Rebalans Projekcija prihoda za 2023. godinu

V Rebalans Projekcija rashoda i izdataka za 2023. godinu

V Rebalans Ostvarenje sopstvenih prihoda za 2023. godinu

 

Odluka upravnog odbora i nadzornog odbora

IV Rebalans Fin. Plana za 2023. godinu

IV Rebalans - Prihodi za 2023. godinu

IV Rebalans - Rashodi i izdaci za 2023. godinu

Ostvarenje sopstvenih prihoda 01.01.2023. - 31.12.2023. godine

Izveštaj o finansijskom poslovanju - 06-Nov-23, Izveštaj o preuzetim finans.obavezama i izvršenju finansija

Ostvarenje plana prihoda u periodu 1.1-30.9.2023.

Izvršenje planiranih rashoda i izdataka u periodu 01.01.-30.09.2023

Stanje sredstava na podračunima

 

III rebalans finansijskog plana za 2023. godinu

Projekcija prihoda za 2023. godinu - III rebalans

Projekcija rashoda i izdataka za 2023. godinu - III rebalans

Ostvarenje sopstvenih prihoda za 2023. godinu - III rebalans

 

Planirani rashodi i izdaci - II Rebalans za 2023. godinu

Planirani prihodi i primanja - II Rebalans za 2023. godinu

II rebalans Finansijskog plana Klinike za 2023.godinu

 

Stanje sredstava na podračunima na dan 30.6.2023. godine

Izvršenje rashoda i izdataka u periodu od 1.1.2023. - 30.6.2023. godine

Ostvarenje prihoda i primanja u periodu od 1.1.2023. - 30.6.2023. godina

Izveštaj o finansijskom poslovanju u periodu od 1.1.2023. - 30.6.2023. godine

 

Stanje sredstava na podračunima na dan 31.3.2023. godinu

Ostvarenje plana prihoda u periodu od 1.1.2023. - 31.3.2023. godinu

Izvršenje plana rashoda i izdataka u periodu od 1.1.2023. - 31.3.2023. godinu

Izveštaj o preuzetim obavezama i izvršenju Finansijskog plana u periodu od 1.1.2023. - 31.3.2023.godinu

 

Planirani rashodi i izdaci - I Rebalans 2023. godinu

Planirani prihodi i primanja - I Rebalans 2023. godinu

Ostvarenje sopstvenih prihoda 1.1.-28.2.2023.godinu

I  rebalans Fin plana Klinike za 2023. godine

 

Obrazac VP - Korišćeni neraspoređni višak prihoda i primanja iz ranijih godina u periodu od 1.1.2022. - 31.12.2022. godine

Obrazac- Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou 781100 (OOSO) u periodu 1.1.2022. - 31.12.2022. godine

Obrazac OZPR - Za participaciju i refundacije u periodu od 1.1.2022. - 31.12.2022. godine

Obrazac KRV 1 - Transferi Republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi - konto 781100 (OOSO) u periodu 1.1.2022. -31.12.2022. godine

Obrazac K9 - Odstupanja od novčanog toka u periodu od 1.1.2022. - 31.12.2022. godine

Obrazac 8 - Stanje zaliha na dan 31.12.2022. godine

Obrazac 7 - Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2022. godine

Obrazac 6 - Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima (Konto 252000) na dan 31.12.2022.godine

Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 1.1.2022. - 31.12.2022. godine

Obrazac 4 - Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 1.1.2022. - 31.12.2022. godine

Obrazac 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1.1.2022. - 31.12.2022.godine

Obrazac 2 - Bilans prihoda i rashoda u periodu od 1.1. - 31.12.2022. godine

Obrazac 1 - Bilans stanja na dan 31.12.2022.godine

Obrazac - Direktna plaćanja u periodu od 1.1.2022. - 31.12. 2022.godine

Obazac BO - Isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu 1.1.2022.-31.12.2022. godine

Ostvarenje prihoda i primanja u 2022. godinu

Izvršenje rashoda i izdataka za 2022. godinu

Finansijski izveštaj za 1.1.-31.12.2022. godinu

Finansijski plan ginekološko akušerske klinike Narodni front za 2023. godinu

Odluka o donošenju finansijskog plana ginekološko akušerske klinike Narodni front za 2023. godinu

Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju bužeta u periodu od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Drugi rebalans finansijskog plana klinike za 2022. godinu

Drugi rebalans za 2022. godinu - rashodi i izdaci

Drugi rebalans za 2022. godinu - prihodi

 

Izveštaj o finansijskom poslovanju klinike u periodu 01.01. - 30.06.2022. godine

Izvršenje plana rashoda i izdataka u periodu 01.01. - 30.06.2022. godine

Ostvarenje plana prihoda u periodu 01.01. - 30.06.2022. godine

Stanje sredstava na podračunima u periodu 01.01. - 30.06.2022. godine

 

Izveštaj o finansijskom poslovanju klinike GAK NF u periodu 01.01.-31.12.2021. godine

Prve izmene i dopune finansijskog plana klinike GAK NF za 2022. godinu (prvi rebalans)

Prvi rebalans - projekcija ukupnih prihoda za 2022. godinu

Prvi rebalans - Projekcija rashoda i izdataka 2022. godinu

Ostvarenje planiranih prihoda u periodu 01.01.-31.12.2021. godine

Stanje novčanih i deviznih sredstava kod Uprave za Trezor

Izvršenje rashoda i izdataka u periodu 01.01.-31.12.2021. godine

Obrazac 1 - Bilans stanja na dan 31.12.2021.

Obrazac 2 - Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac 4 - Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju bužeta u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac 6 - Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima (25200) na dan 31.12.2021.

Obrazac 7 - Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2021.

Obrazac 8 - Stanje zaliha na dan 31.12.2021.

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Odstupanja od novčanog toka u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Transferi između budžetskih korisnika na istom novou konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Korišćeni neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijhih godina u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Kontrola F u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

 

Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2022.godinu

Projekcija ukupnih prihoda za 2022. godinu

Finansijski plan ginekološko akušerske klinike "Narodni front" za 2022. godinu

 

Izvršenje plana rashoda i izdataka - 01.01.-30.09.2021. godine

Ostvarenje plana prihoda - 01.01.-30.09.2021.godine

Stanje sredstava na podračunima - 01.01.-30.09.2021.godine

Tromesečni izveštaj 01.01.-30.09. 2021.godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Odstupanje od novčanog toka u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose nanaknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zrdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100(OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2021. 30.09.2021. godine godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

Kontrola F u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

 

Izveštaj o fin. posl. Klinike u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

I rebalans fin. plana Klinike za 2021. godinu

I rebalans plana rashoda i izdataka za 2021. godinu

Izvršenje plana prihoda u periodu od 01.01,2021. do 30.06.2021. godine

Ostvarenje plana prihoda u periodu 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

 

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Odstupanje od novčanog toka u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose nanaknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zrdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100(OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Kontrola F u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

 

Bilans stanja na dan - 31.12.2020. godine

Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanijma u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima (252000) na dan 31.12.2020. godine

Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2020. godine

Stanje zaliha na dan 31.12.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Korišćeni neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Kontola F u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

 

Odluka UO o donošenju finansijskog plana za 2021. godinu

Odluka UO o usvajanju finansijskog plana za 2021. godinu

II izvršenje rashoda i izdataka u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

I ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine - prvi rebalans

I ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

Plan prihoda i primanja za 2021. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu

Stanje sredstava na podračunima

Izveštaj o finansijskom poslovanju klinike GAK Narodni Front za 2020. godinu

Finansijski plan klinike GAK Narodni Front za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Rashodi za krv i labilne produkte od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

KontrolaF

 

Prvi rebalans finansijskog plana GAK NF za 2020. godinu

Izveštaj o preuzetim finansijskim obavezama i izvršenju finansijskog plana GAK NF u periodu 01.01.-30.09.2020. godine

Izvršenje plana rashoda i izdataka u periodu 01.01.-30.09.2020. godine

Ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu 01.01.-30.09.2020. godine

Plan prihoda i primanja 2020. godine - I rebalans

Plan rashoda i izdataka 2020. godine - I rebalans

Stanje stredstavna na podračunima 31.12.2019 - 01.09.2020.

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Obrazac za praticipaciju i refundacije u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od priodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Obrazac NR - isplaćene plate za neugovorene radnike koji su tokom vanrednog stanja zbog bolesti COVID-19 primljeni u radni odnos u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Kontrola F u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

 

Izveštaj o izvršenju bužeta u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Rashodi za krv i labilne produkte od krvi za osigurna lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 01.03.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2020. do 01.03.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2020. do 01.03.2019. godine

Usvojen plan javnih nabavki za 2020. godinu

Korišćeni neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Povraćaji po Zaključku Vlade RS 05 broj 401-6525/2019

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Rashodi za krv i labilne produkte od krvi za osigurna lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o izvršenju bužeta u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima (252000) na dan 31.12.2019. godine

Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2019. godine

Stanje zaliha na dan 31.12.2019. godine

Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Plan prihoda i primanja za 2020. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2019. godinu

Odluka Upravnog odbora i Nadzornog odbora o usvajanju izvestaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2019. godinu

Izvršenje Plana rashoda i izdataka za 2019. godinu

Ostvarenje plana prihoda za 2019. godinu

Izveštaj o izvršenju bužeta - dvanaestomesečni (01.01.2019-31.12.2019.)

II rebalans fin. plana klinike za 2019. godinu

Izveštaj o fin. posl. klinike u periodu 01.01. - 30.06.2019. godine

Plan prihoda i primanja za 2019. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2019. godinu

Tabela - Šestomesečni izveštaj

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 31.05.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 07.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 14.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.06.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 08.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 09.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.07.2019

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 15.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 31.07.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 07.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 14.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 15.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.08.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 09.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.09.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.10.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.10.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.10.2019.

 

OSNOVNA SREDSTVA 07.05.2019.

OSNOVNA STREDSTVA 01.04.2019.

OSNOVNA SREDSTVA

ZAVRŠNI RAČUN 2018

ZALIHE LEKOVA I MATERIJALA 31.12.2018.

STANJE MEDICINSKE OPREME

PLAN PRIHODA I PRIMANJA 2019

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019

FINANSIJSKI PLAN 2019

TREĆI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018

TREĆI REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMANJA 2018

TREĆI REBALANS 2018

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU

PRVI REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMANJA 2018

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018

PLAN PRIHODA I PRIMANJA 2018

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018

FINANSIJSKI PLAN 2018

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2017. GODINU

PRVI REBALANS PLANA PRIHODA 2017

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2017

PLAN PRIHODA 2017

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017

ODLUKA UO TREĆI REBALANS 2016

TREĆI REBALANS PRIHODA 2016

TREĆI REBALANS RASHODA 2016

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU

DRUGI REBALANS RASHODA 2016

DRUGI REBALANS PRIHODA 2016

PRVI REBALANS PLAN RASHODA ZA 2016. GODINU

PRVI REBALANS PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2016. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014. GODINU