Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Godišnji i dnevni finansijski izveštaji i planovi

DNEVNI IZVEŠTAJ ZA 2021. GODINU

 

Izveštaj o fin. posl. Klinike u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

I rebalans fin. plana Klinike za 2021. godinu

I rebalans plana rashoda i izdataka za 2021. godinu

Izvršenje plana prihoda u periodu od 01.01,2021. do 30.06.2021. godine

Ostvarenje plana prihoda u periodu 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

 

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Odstupanje od novčanog toka u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose nanaknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zrdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100(OOSO) u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Kontrola F u periodu od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

 

Bilans stanja na dan - 31.12.2020. godine

Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanijma u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima (252000) na dan 31.12.2020. godine

Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2020. godine

Stanje zaliha na dan 31.12.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Korišćeni neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Kontola F u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

 

Odluka UO o donošenju finansijskog plana za 2021. godinu

Odluka UO o usvajanju finansijskog plana za 2021. godinu

II izvršenje rashoda i izdataka u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

I ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine - prvi rebalans

I ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

Plan prihoda i primanja za 2021. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu

Stanje sredstava na podračunima

Izveštaj o finansijskom poslovanju klinike GAK Narodni Front za 2020. godinu

Finansijski plan klinike GAK Narodni Front za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Rashodi za krv i labilne produkte od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

KontrolaF

 

Prvi rebalans finansijskog plana GAK NF za 2020. godinu

Izveštaj o preuzetim finansijskim obavezama i izvršenju finansijskog plana GAK NF u periodu 01.01.-30.09.2020. godine

Izvršenje plana rashoda i izdataka u periodu 01.01.-30.09.2020. godine

Ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu 01.01.-30.09.2020. godine

Plan prihoda i primanja 2020. godine - I rebalans

Plan rashoda i izdataka 2020. godine - I rebalans

Stanje stredstavna na podračunima 31.12.2019 - 01.09.2020.

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Obrazac za praticipaciju i refundacije u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Transferi republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi zdravstvenim ustanovama za osigurana lica republičkog fonda - konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od priodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Obrazac NR - isplaćene plate za neugovorene radnike koji su tokom vanrednog stanja zbog bolesti COVID-19 primljeni u radni odnos u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Kontrola F u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

 

Izveštaj o izvršenju bužeta u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Rashodi za krv i labilne produkte od krvi za osigurna lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 01.03.2020. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2020. do 01.03.2020. godine

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2020. do 01.03.2019. godine

Usvojen plan javnih nabavki za 2020. godinu

Korišćeni neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Povraćaji po Zaključku Vlade RS 05 broj 401-6525/2019

Direktna plaćanja u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od prodaje krvi i labilnih produkata od krvi u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Ostvareni prihodi od zdravstvenih ustanova iz plana mreže po osnovu prodaje krvi i labilnih produkata od krvi za osigurana lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Rashodi za krv i labilne produkte od krvi za osigurna lica republičkog fonda u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 414100 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou konto 781100 (OOSO) u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Obrazac za participaciju i refundacije u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o izvršenju bužeta u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima (252000) na dan 31.12.2019. godine

Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2019. godine

Stanje zaliha na dan 31.12.2019. godine

Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Plan prihoda i primanja za 2020. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2019. godinu

Odluka Upravnog odbora i Nadzornog odbora o usvajanju izvestaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2019. godinu

Izvršenje Plana rashoda i izdataka za 2019. godinu

Ostvarenje plana prihoda za 2019. godinu

Izveštaj o izvršenju bužeta - dvanaestomesečni (01.01.2019-31.12.2019.)

II rebalans fin. plana klinike za 2019. godinu

Izveštaj o fin. posl. klinike u periodu 01.01. - 30.06.2019. godine

Plan prihoda i primanja za 2019. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2019. godinu

Tabela - Šestomesečni izveštaj

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 31.05.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 07.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 14.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.06.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 08.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 09.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.07.2019

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 15.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 31.07.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 07.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 14.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 15.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.08.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 09.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.09.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.10.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.10.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.10.2019.

 

OSNOVNA SREDSTVA 07.05.2019.

OSNOVNA STREDSTVA 01.04.2019.

OSNOVNA SREDSTVA

ZAVRŠNI RAČUN 2018

ZALIHE LEKOVA I MATERIJALA 31.12.2018.

STANJE MEDICINSKE OPREME

PLAN PRIHODA I PRIMANJA 2019

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019

FINANSIJSKI PLAN 2019

TREĆI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018

TREĆI REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMANJA 2018

TREĆI REBALANS 2018

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU

PRVI REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMANJA 2018

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018

PLAN PRIHODA I PRIMANJA 2018

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018

FINANSIJSKI PLAN 2018

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2017. GODINU

PRVI REBALANS PLANA PRIHODA 2017

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2017

PLAN PRIHODA 2017

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017

ODLUKA UO TREĆI REBALANS 2016

TREĆI REBALANS PRIHODA 2016

TREĆI REBALANS RASHODA 2016

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU

DRUGI REBALANS RASHODA 2016

DRUGI REBALANS PRIHODA 2016

PRVI REBALANS PLAN RASHODA ZA 2016. GODINU

PRVI REBALANS PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2016. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014. GODINU