Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Godišnji i dnevni finansijski izveštaji i planovi

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Plan prihoda i primanja za 2020. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2019. godinu

Odluka Upravnog odbora i Nadzornog odbora o usvajanju izvestaj o finansijskom poslovanju Klinike za 2019. godinu

Izvršenje Plana rashoda i izdataka za 2019. godinu

Ostvarenje plana prihoda za 2019. godinu

Izveštaj o izvršenju bužeta - dvanaestomesečni (01.01.2019-31.12.2019.)

II rebalans fin. plana klinike za 2019. godinu

Izveštaj o fin. posl. klinike u periodu 01.01. - 30.06.2019. godine

Plan prihoda i primanja za 2019. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2019. godinu

Tabela - Šestomesečni izveštaj

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.05.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 31.05.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 07.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 14.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.06.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.06.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 08.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 09.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.07.2019

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 15.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.07.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 31.07.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 07.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 14.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 15.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 19.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 21.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 22.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 28.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 29.08.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.08.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 04.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 05.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 06.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 09.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 10.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 11.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 12.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 13.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 16.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 17.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 18.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 20.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 23.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 24.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 25.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 26.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 27.09.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 30.09.2019.

 

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 01.10.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 02.10.2019.

Tabela - Transferi - izmirene obeveze - 03.10.2019.

 

OSNOVNA SREDSTVA 07.05.2019.

OSNOVNA STREDSTVA 01.04.2019.

OSNOVNA SREDSTVA

ZAVRŠNI RAČUN 2018

ZALIHE LEKOVA I MATERIJALA 31.12.2018.

STANJE MEDICINSKE OPREME

PLAN PRIHODA I PRIMANJA 2019

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019

FINANSIJSKI PLAN 2019

TREĆI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018

TREĆI REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMANJA 2018

TREĆI REBALANS 2018

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU

PRVI REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMANJA 2018

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018

PLAN PRIHODA I PRIMANJA 2018

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018

FINANSIJSKI PLAN 2018

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2017. GODINU

PRVI REBALANS PLANA PRIHODA 2017

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA 2017

PLAN PRIHODA 2017

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017

ODLUKA UO TREĆI REBALANS 2016

TREĆI REBALANS PRIHODA 2016

TREĆI REBALANS RASHODA 2016

DNEVNI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU

DRUGI REBALANS RASHODA 2016

DRUGI REBALANS PRIHODA 2016

PRVI REBALANS PLAN RASHODA ZA 2016. GODINU

PRVI REBALANS PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2016. GODINU

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2016. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014. GODINU