Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE STERILITETA

Načelnik:
Prof. dr Mladenko Vasiljević Glavna sestra:
VMS Slađana Dimić Telefoni:
+381 11 2068 335

Doc. dr sci. med. Olivera Džatić Smiljković, zamenik načelnika, šef odseka za humanu reprodukciju i andrologiju

Dr Dejan Stojanović, šef odseka za endoskopsko lečenje steriliteta

Mr. sci. dr Dragomir Jovanović, šef odseka savetovališta za sterilitet

Odeljenje steriliteta se sastoji od:

 • Dela za stacionarno zbrinjavanje pacijenata
 • Sale za endoskopsku dijagnostiku i endoskopske operacije
 • Savetovališta za ispitivanje i lečenje bračnog steriliteta
 • Androloške ambulante

Savetovalište za ispitivanje i lečenje bračnog steriliteta

Prvi kontakt sa našim odeljenjem dešava se u Savetovalištu za ispitivanje i lečenje bračnog steriliteta, koje se nalazi u holu klinike. U ovom savetovalištu se sa uspehom obavlja dijagnostika i lečenje pojedinih uzroka steriliteta poput poremećaja ovulacije različitog porekla, poremećaja menstrualnog ciklusa, lsindroma policističnih jajnika, medikamentoznog tretmana endometrioze.

Takođe, na Odeljenju se obavljaju hormonska ispitivanja, stimulacija ovulacije, ultrazvučno praćenje rasta i razvoja folikula i debljine endometrijuma u stimulisanim i prirodnim ciklusima i izvode se postupci intrauterusne inseminacije.

U Savetovalištu za sterilitet se svakodnevno obavljaju konsultacije sa lekarima koji proveravaju i postavljaju indikacije za obavljanje histerosalpingografija (HSG), histeroskopija i /ili laparoskopija (celioskopija). U ovom Savetovalištu obavlja se praćenje i kontrola trudnoća nastalih nakon lečenja steriliteta putem savremenih ultrazvučnih aparata, obojenog doplera, 3D/4D ultrazvuka koji omogućavaju adekvatnepreglede trudnica.

Termini za preglede i konsultacije su svakog radnog dana od 7:30 do 13:30 časova.

Ispitivanje bračnog steriliteta se sprovodi u nekoliko faza:

 1.  Spermogram i spermokultura
 2.  Ginekološki pregled
 3.  Ultrazvučni pregled unutrašnjih genitalija i male karlice
 4. Hormonsko ispitivanje (FSH, LH, prolaktin, estradiol, 17 OH progesteron, testosteron, androstenedion, kortizol, 17-OH androstenedion, DHEA, DHESO4, TSH, T3, T4).
 5. Mikrobiološka ispitivanja (vaginalni i cervikalni bris, chlamidija, micoplasma, ureaplasma).
 6. Kolposkopija i PA
 7. HSG
 8. Histeroskopija
 9. Celioskopija

Androloška ambulanta

U ovoj ambulanti se vrši analiza semena u cilju ispitivanja uzroka muškog steriliteta kao i obrada semena za postupak intrauterusne inseminacije.

Stacionarni deo odeljenja

Stacionarni deo odeljenja nalazi se na II spratu klinike. U svom sastavu ima Salu za endoskopsku dijagnostiku i endoskopske operacije.

U stacionarnom delu vrši se: ispitivanje uzroka steriliteta, stimulacija ovulacije i inseminacije, neposredna priprema pacijenata za intervencije i/ili operacije.

Sala za endoskopsku dijagnostiku i endoskopske operacije

U endoskopskoj sali obavljaju se postupci invanzivnog ispitivanja i lečenja steriliteta, izvode se dijagnostičke histeroskopije i laparaoskopije kao i histeroskopske i laparoskopske operacije. Operacije otvorenom hirurgijom tj. putem laparotomije rade se u hirurškom bloku klinike. Indikacije za endoskopske intervencije i operacije u slučaju steriliteta su raznovrsne, varirajući od dijagnostike i operativnog lečenja steriliteta, endometrioze, ovarijalnog drilinga PCO, mioma materice, polipa endometrijuma i submukoznih mioma, kongenitalnih anomalija materice, beningnih tumora jajnika, patoloških promena na jajovodima tj. izvođenja korektivnih operacija na jajovodima, operativnog lečenja vanmaterične trudnoće.

Sa preko 900 HSG-a i preko 700 minimalno invazivnih endoskopskih operacija (laparoskopija i hesteroskopija) godišnje, ovo odeljenje predstavlja najveću minimalno invanzivnu jedinicu u Beogradu i Srbiji. Ovo odeljenje je Edukativni centar za minimalno invanzivnu i endoskopsku operativnu hirurgiju, kako za teoretsku tako i za praktičnu obuku.

Pacijentikinjama koje se podvrgavaju histeroskopskim i laparoskopskim operacijama, u prvom danu je prijem na kliniku i priprema za operaciju, narednog dana je operacija i naredno jutro posle operacije pacijentiknje odlaze kući.