Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Uprava klinike

V.D. Direktora i rukovodilac službe stacionarne zdravstvene delatnosti - Prof. dr Željko Miković

Pomoćnik direktora za obrazovni i naučno-istraživački rad - Prof. dr Branka Nikolić

Pomoćnik direktora za nemedicinu - Dr Radomir Marković

Rukovodilac službe za visokospecijalizovanu ambulantno medicinsku delatnost - Prof. dr Vladimir Pažin

Glavna sestra Klinike - VMS Nataša Ankić

Sekretar V.D. Direktora - Marija Đukić