Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Uprava klinike
V.D. Direktora i rukovodilac službe stacionarne zdravstvene delatnosti Prof. dr Željko Miković
Pomoćnik direktora za obrazovni i naučno-istraživački rad Prof. dr Branka Nikolić
Pomoćnik direktora za nemedicinu Dr Radomir Marković
Rukovodilac službe za visokospecijalizovanu ambulantno medicinsku delatnost Prof. dr Vladimir Pažin
Glavna sestra Klinike VMS Nataša Brašnjo
Sekretar V.D. Direktora Marija Đukić