Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Rukovodstvo klinike

UPRAVA KLINIKE

 • Prof. dr Željko Miković, V.D. direktora i rukovodilac službe stacionarne zdravstvene delatnosti
 • Prof. dr Branka Nikolić, pomoćnik direktora za nastavu i naučno obrazovnu delatnost
 • Dr Radomir Marković, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
 • VMS Nataša Brašnjo, glavna sestra Klinike
 • Marija Đukić, poslovni asistent direktora

UPRAVNI ODBOR KLINIKE

Upravni odbor Klinike sastaje se prema potrebi, a čine ga sledeći članovi:

 • Prim. dr Dragan Jeremić, zemnik predsednika Upravnog odbora
 • Dr Aleksandra Rakočević Hrnjak, član Upravnog odbora
 • Bojana Mihaljević, dipl. pravnik, član Upravnog odbora
 • Dr Slađana Tomić, član Upravnog odbora
 • Prof. dr Branko Stanimirović, član Upravnog odbora
 • Prim. dr Lidija Hajnal Avramović, član Upravnog odbora

NADZORNI ODBOR KLINIKE

Nadzorni odbor Klinike čine sledeći članovi:

 • Prof. dr Zvezdan Milanović, predsednik Nadzornog odbora
 • Prof. dr Amira Egić, potpredsednik Nadzornog odbora
 • Marija Glavinić, dipl. ecc, član Nadzornog odbora
 • Prof. dr Mladenko Vasiljević, član Nadzornog odbora
 • Slavica Stefanović, dipl. ecc, član Nadzornog odbora